Logo-De-Sleutel-transparant

Het praktijk verkeersexamen staat gepland voor vrijdag 20 april aanstaande. Om deze dag goed te laten verlopen hebben we  ongeveer 20 ouders van De Sleutel nodig om de controle/stempelposten te bemensen. Ouders die zich opgeven worden op de dag van het examen ingelicht over wat er van hen verwacht wordt.
Bas van Zunderd en Erik Birza zijn namens De Sleutel vertegenwoordigd in de verkeerscommissie van Schalkhaar.
Heeft u belangstelling? U kunt zich aanmelden bij Esther van Onzen, . Omdat het om zo’n grote groep ouders gaat, nodigen we nadrukkelijk ook ouders uit van andere groepen.
Gert Katerberg, directeur

Februari 2012 - Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de DMT stellen wij vast hoe goed de kinderen in groep 3 tot en met 8 zijn in technisch lezen en gaan we na waar de eventuele leesproblemen zitten.
Vanaf januari 2012 gebruiken we de nieuwe versie. De manier van toetsen is niet veranderd, wel het moment en de normering. De oude DMT werd in maart afgenomen, de nieuwe toets nemen we in januari/februari af.
De normering is strenger geworden. De leerlingen moeten meer woorden lezen om een bepaalde score te halen. De ervaring van scholen die de nieuwe DMT al hebben ingevoerd, is dat de score gelijk blijft of iets lager uitvalt. In groep 3 zal er tevens gebruik gemaakt gaan worden van de nieuwe AVI toetsen.
Josty Kistemaker, intern begeleider

Gisteravond heeft de eerste MR-vergadering van het nieuwe kalenderjaar plaatsgevonden. De plek van Rixt Zeelenberg is ingenomen door Susan van der Zwaag. Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Ook zullen eventuele wijzigingen in de taakverdeling bekend gemaakt worden. De vastgestelde notulen van de vorige vergadering kunt u binnenkort nalezen op deze website van De Sleutel.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Woensdag 29 februari aanstaande om 15.00 uur speelt Peter van Dijk de voorstelling Kraai’s wereldreis in De Bibliotheek Schalkhaar.

Kraai’s wereldreis is een bewerking van het gelijknamige verhaal van Paul Biegel.
De voorstelling is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

warme truiendagOok dit jaar doet De Sleutel weer mee aan de Warme Truiendag. Op die dag zetten we de verwarming één graad lager. Dat betekent dat er 7% energie bestaat wordt. Met een trui aan spaar je het klimaat zonder verlies van comfort. De Warme Truiendag is een initiatief van de Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks in februari gehouden. In 2005 is namelijk op 16 februari het Kyoto-verdrag in werking getreden.

balans 200pxbwijkwinkel 200pxb

PERSBERICHT

 Als ouder van een kind met AD(H)D, PDD-NOS, dyslexie of een andere ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag loop je af en toe tegen problemen aan. Dan kan het prettig zijn om hierover te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Oudervereniging Balans start in februari daarom met een lotgenotenspreekuur  in de Wijkwinkel Colmschate. Het spreekuur is iedere vrijdag van 13.00-14.00 uur.

Nationale Voorleesdagen 201218 tot en met 28 januari 2012 staan geheel in het teken van voorlezen aan jonge kinderen. Want dit zijn de Nationale Voorleesdagen! Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Dit jaar staat het prentenboek Mama kwijt van Chris Haughton centraal. Dit is het Prentenboek van het Jaar.

voorleesomaJanuari 2012 - Groep 4 is druk bezig met het thema “vroeger”. Er worden veel spulletjes van vroeger meegebracht en babyfoto’s. Vanaf volgende week maandag zullen enkele oma’s en opa’s van de kinderen over vroeger gaan vertellen. De kinderen hebben al veel vragen (een interview) bedacht.
Op onze weblog zullen binnenkort foto’s  verschijnen. Houd deze dus in de gaten. De weblogs van de groepen zijn op deze site te vinden onder het menu: Groepen.
De nationale voorleesdagen zijn 18 januari gestart. In onze klas zal een oma voorlezen.
Groeten van groep 4.

gel-wedstrijd Dit jaar wordt voor de vierde keer de gelwedstrijd georganiseerd.
Wees creatief en maak een zo mooi mogelijk kapsel met gel.
Natuurlijk mag je ook andere spulletjes gebruiken om je kapsel zo mooi mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met kleur, hartjes, elastiekjes, speldjes. Kortom dingen die jij mooi vindt.

 

Tijdens de wedstrijd zijn er foto's gemaakt.

 

 Namens het hele team wil ik u in alle opzichten een heel gelukkig Nieuwjaar wensen.

Hoewel de meningen verschillen over het nut en misschien ook wel de hypocrisie van goede voornemens vindt u hieronder toch een richtpunt voor De Sleutel voor 2012 (en daarna):

Wij beseffen dat onze primaire taak gericht is op het geven van goed (Dalton)onderwijs. Onze leeropbrengsten, want zo heet dat tegenwoordig, zijn gewoon goed. Dat willen wij zeker zo houden maar ook uitbouwen!

Aan de andere kant hechten wij ook aan een (Dalton)school als leer- en leefgemeenschap. Samen met ouders en kinderen willen wij dit verder vormgeven door:

  • het betrekken van kinderen bij de invulling van het klimaat in de school van leven en leren;
  • het uitwerken van educatief partnerschap tussen school en ouders waar we gezamenlijk optrekken in het belang van het kind

We zullen u via de nieuwsbrief, de website en op andere momenten op de hoogte houden van het bovenstaande voornemen. Het is zeker niet de bedoeling om, zoals het vaak met voornemens gebeurd, ze na een aantal weken te laten versloffen. Integendeel, wij hopen en verwachten dat het bovenstaande voornemen u en ons inspireert om er een goed jaar van te maken.

 Afgelopen maandag is onze nieuwe intern begeleider Josty Kistemaker begonnen op De Sleutel. Zij zal zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Wij zijn blij dat daarmee onze ib-vacature eindelijk vervuld is en wij wensen Josty een hele fijne en goede tijd toe op onze school.

In het verlengde daarvan willen Fleur Poppema en Annemie Kok bedanken voor de wijze waarop ze tot eind december de honneurs hebben waargenomen. Voor Fleur betekent dit nu dat ze echt afscheid genomen heeft van onze school en dat ze zich nu helemaal kan richten op haar directeurschap aan De Looschool.

Veel kinderen en ouders weten het al. Er is nog ander blij nieuws: twee leerkrachten van onze school zijn in blijde verwachting. Esther Onzen en Jennifer Kamman verwachten aan het eind van dit schooljaar een kindje. Van harte gefeliciteerd!
Natuurlijk heeft dit ook consequenties voor de groepen waaraan Esther en Jennifer les geven. Hierover ontvangt u in een later stadium meer informatie.

Vanaf volgende week woensdag starten de nationale voorleesdagen. Binnen De Sleutel gonst het dan van verhalen, die voorgelezen worden. In elke groep zal op gepaste wijze aandacht besteed worden aan voorleesactiviteiten. In sommige groepen zijn gastlezers. Andere groepen leggen een bezoekje af buiten de school.
Voorlezen is een nuttige activiteit. Dat geldt eigenlijk voor alle leeftijden. Daarnaast is het ook een leerzame en gezellige activiteit voor thuis. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op deze link.

 Maandag 9 januari jl. heeft de werkgroep Andere Tijden in Schalkhaar van de Nicolaasschool en De Sleutel weer vergaderd. Centraal tijdens deze avond stond het startdocument waarin de werkgroep uitspreekt dat zij de intentie heeft om de mogelijkheden voor de invoering van het 5-gelijke-tijden-model verder te onderzoeken.

De komende maanden worden gebruikt om in het team alle vragen, knelpunten, maar ook alle mogelijkheden rondom het thema van gelijke-tijden onder de loep te nemen. Verder wordt  het model gelijke-tijden zo concreet mogelijk uitgewerkt.

In mei geeft de werkgroep dan het uiteindelijke advies om al dan niet verder te gaan op het pad van het gelijke-tijden-model.

Op 5 juli om 20.00 uur vindt een gezamenlijke informatieavond voor ouders en verzorgers van de Nicolaasschool en
De Sleutel over het advies van de werkgroep (welk besluit dat dan ook moge zijn) plaats.

(Januari 2012) Josty Kistemaker 250pxbAfgelopen maandag was het zover. Mijn eerste werkdag op De Sleutel. Ik heb er ongelofelijk veel zin in en ben heel benieuwd naar de leerlingen.

Met ingang van 16 januari 2012 gaat onze school deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma, een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit.
Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen verkeerd eetgedrag en het ontstaan van overgewicht en welvaartsziekten. Ook blijkt dat kinderen te weinig groenten en fruit eten en te vaak kiezen voor ‘ongezonde’ tussendoortjes. Wat de leerlingen eten is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, maar met het EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!

 

Speelotheek De Speelakker DeventerKom speelgoed, spellen en puzzels lenen bij de speelotheek.

Bij Speelotheek de Speelakker kunt u voor maar 15 euro per jaar het hele jaar door speelgoed, spellen en puzzels lenen voor uw kind of oppaskinderen. U bent vrij in uw keuze welk materiaal u wilt lenen, zolang u maar maximaal 6 stuks thuis heeft.

youtube-logoTijdens de kerstviering zijn filmpjes gemaakt.

Deze filmpjes zijn op YouTube geplaatst, maar ook hier via deze website te zien.

youtube-groep 7Onze school heeft een eigen 'kersthit' op YouTube. In groep 7 werd een videoclip opgenomen van Mariah Carey's 'All I want for Christmas is you'. Op YouTube heet een playbackvideo een Lipdub.

Al op de eerste dag trok de video al ruim 17.000 kijkers.

De swingende en vrolijke video werd de week voor kerst opgenomen in de school.

Dit kalenderjaar hebben we afgesloten met een geslaagde gezellige kerstviering.
Vanaf 16.30 uur verscheen iedereen prachtig gekleed en keurig geknipt en gekamd op school.

In de grote zaal volgde toen een kerstprogramma voor en door de kinderen. Er werd toneelgespeeld en gezongen over kerststallen, kerstbomen, over Jingle Bells.  Ook de kerstkraker ‘All I want for Christmas is you’ (in lipdub-versie) ontbrak niet.

Tijdens de kerstmaaltijd van de kinderen met overheerlijke, zelfgemaakte hapjes stroomde het schoolplein geleidelijk vol met ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. Het plein was voor deze gelegenheid geheel in kerststemming. Een echte kerstal met kippen en schapen, Jozef,  Maria en het kindje Jezus. Een gezellig knapperend vuurtje. Een kleine kerstmarkt met kerstversiering van eigen makelij en andere prullaria. De opbrengst? Ongeveer €300. Een kwart van dat bedrag gaat naar het Alp d’Huez-project van meester Arno. De rest van het geld wordt gebruikt voor het schoolkamp van groep 8.  En dat alles onder genot van een kerstbanket met een warme chocomel of glühwein.

In de week van 12 december was het eindelijk weer zover: de leerlingen van de bovenbouw lazen weer voor aan de leerlingen in de onderbouw! Dit deden ze uit een zelf gekozen prentenboek. Er werd mooi voorgelezen en aandachtig geluisterd, dat is op de foto’s al goed te zien. Zowel uit de bovenbouw als uit de onderbouw kwamen hele enthousiaste reacties! Het maatjeslezen vond plaats als afsluiting van 3 maanden horizontaal lezen en zal dit schooljaar nog 2 keer vaker plaats vinden. Iedereen krijgt dan weer een nieuw maatje.

Klik op de 'Lees meer...'link hieronder om alle foto's van het maatjeslezen te bekijken.
Het laden van de grote hoevelheid foto's kan even duren.

Als uw internetverbinding niet snel genoeg is, kunt u ook gebruik maken van deze link.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
vrijdag 23 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top