Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar willen we weer een gezellig paasontbijt voor de kinderen organiseren.
Op donderdag 5 april zullen we de ochtend starten met een ontbijt op school. We willen in iedere groep een paasbuffet maken, met door de kinderen meegebrachte ontbijtspullen.
Wij verzoeken u daarom uw kinderen iets mee te geven voor het paasbuffet. U kunt bijvoorbeeld denken aan broodjes, crackers, beschuit, zoet en hartig beleg, boter of andere ontbijt lekkernijen die de kinderen zullen verrassen.
Vanuit de Ouderraad wordt gezorgd voor het drinken, een chocolade paasei en de paashaas.
Bij iedere groep hangt een lijst waarop u kunt aangeven wat u uw kind(eren) meegeeft. Tevens verzoeken wij u om een bordje, bestek en een beker (voorzien van de naam) mee te geven. Deze kunnen de kinderen na afloop van het buffet weer mee naar huis nemen.
We hopen dat het paas ontbijt net zo’n succes wordt als de voorgaande jaren.
Namens de ouderraad wensen wij u alvast fijne paasdagen en bedanken wij u voor uw inzet! 

Met vriendelijke groet,

Ouderraad en team
OBS De Sleutel

alp dhuzesArno HilbrinkJa, dat ga ik doen. Om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Want dat is nog steeds hard nodig. Kanker is nog niet verslagen. 

Helaas heb ik zelf ook ondervonden wat het is om dierbaren te zien strijden tegen deze oneerlijke ziekte.
KWF Kankerbestrijding strijdt onverminderd door voor een wereld met minder kanker, meer kans op genezing
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en zij die kanker hebben gehad. Hiervoor is veel geld nodig.
Daarom doe ik mee aan de actie Alpe d'HuZes.
 

Van vr. 27 t/m ma. 30 april is in Deventer het festival "Fresh Notes in Spring". Het wordt uitgevoerd door 18 musici van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Op zaterdag 28 en zondag 29 april zijn er 's middags gratis workshops klassieke muziek voor kinderen van 6 tot 18 jaar in het Leeuwenkuil Kunstencentrum (aanmelden noodzakelijk). Ook kinderen die nog nooit muziek hebben gemaakt, kunnen meedoen. Op maandag is er een koninginnedag-concert in de Schouwburg, waar deelnemers gratis heen mogen; een deel daarvan mag meedoen. Er zijn daarnaast nog twee andere concerten; kinderen voor half geld. Meer informatie en aanmelden: www.freshnotesinspring.com.

youtube-logoEr zijn de afgelopen tijd weer enkele filmpjes gemaakt van activiteiten op en om de school.

Zo is er muziek gemaakt in groep 1-2 van juf Anja.

En ook een filmpje over muziek maken in de groep 1-2 van juf Tjitske.

En u had nog een filmpje tegoed van het schaatsen met groep 7 en 8 op de Douwelerkolk.

 

Update: Op 31 maart 2012 zijn er twee nieuwe Workshop groep 1-2 filmpjes toegevoegd.

 

Dinsdag 6 maart hebben de leerlingen van groep 8 hun score op de cito-eindtoets gekregen. De schoolscore is 542.4  (ongecorrigeerd) / 539.5 (gecorrigeerd). Dit is een heel mooie score ver boven het landelijk gemiddelde van 535.1 (ongecorrigeerd) / 535.3 (gecorrigeerd). Een compliment voor de leerlingen en ook voor de leerkrachten die hieraan hebben bijgedragen. Voor de meeste kinderen lag de score op of boven de score die we verwachtten.
Momenteel vindt de laatste adviesgespreksronde plaats tussen
Bert Brinkman, de ouders en de leerlingen. In die gesprekken is de cito-uitslag één van de factoren die meegewogen wordt in het bepalen van het uiteindelijke schooladvies.

Binnenkort start de werkgroep PR & ouderbetrokkenheid. Goede naamsbekendheid is tegenwoordig van groot belang. Vanzelfsprekende schoolkeuzes op basis van levensovertuiging of van de school in de buurt zijn vaak niet meer doorslaggevend. Voor ouders spelen ook andere zaken een rol: het onderwijskundig concept van een school (bijvoorbeeld daltononderwijs), de kwaliteit van een school, het pedagogisch klimaat, de grootte van de school, et cetera.
Het werken aan een goede naamsbekendheid begint met de ouders die nu al voor De Sleutel hebben gekozen. Vandaar ook dat de werkgroep zeker in de aanvangsfase aan de slag gaat met PR en ouderbetrokkenheid als gezamenlijke speerpunten.

De leerlingenraad is momenteel op drie fronten actief:

 • Kees en Abel hebben contact met de gemeente over het gravelveldje. Het gravelveldje is momenteel niet toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. Verder ziet de leerlingenraad graag goaltjes op het veldje. De beide heren van de leerlingenraad hebben hierover telefonisch contact met de gemeente gehad en wachten nu nog op antwoord.
 • Iris en Els zijn bezig met voorbereidingen voor een De Sleutel’s got talent middag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. 
 • Binnenkort hebben de leden van de leerlingenraad van groep 8 overleg met mevrouw Van Diesen en Gert Katerberg over het wensenlijstje van de leerlingenraad inzake buitenspeelmaterialen. De leerlingenraad heeft zelf een klein budget ter beschikking. In afstemming met het overblijven kan er dan eventueel overgegaan worden tot aanschaf van leuke spelletjes en speelgoed.

Dinsdagavond 13 maart was er een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst voor de medezeggenschapsraden van de Nicolaasschool en van De Sleutel over Andere Tijden.
Achter de schermen zijn de beide scholen bezig om de consequenties van een mogelijke invoering van gelijke schooltijden in kaart te brengen.
Op de studiedag van 24 april wordt er in het team van De Sleutel verder gesproken over het gelijke-tijden-model. Aan het eind van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd voor ouders, waarin de werkgroep Andere Tijden haar advies over dit onderwerp toe zal lichten. In de Nieuwsbrief zal deze datum bekend gemaakt worden. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging. 

Zoals u ongetwijfeld weet zijn Esther (groep 3, 5 en 7) en Jennifer (groep 6) zwanger. Het zwangerschapsverlof van Esther gaat in op 7 mei. De laatste werkdag van Jennifer is op 11 mei.

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan vervanging van beide leerkrachten. Op dit moment is het al duidelijk dat
Anniek Klaverstijn de lesgevende taken van Esther op maandag en dinsdag in groep 7 over gaat nemen. Anniek werkt momenteel van woensdag t/m vrijdag in groep 4. Wanneer ik meer duidelijkheid heb over de invulling van de vervanging van Esther en Jennifer wordt u hierover geïnformeerd.
Gert Katerberg, directeur

Sinds 1 januari heeft Susan van der Zwaag als lid van de oudergeleding zitting in de MR genomen. De nieuwe taakverdeling is als volgt:

 • Jeroen de Vries (OG): voorzitter, lid GMR
 • Ulrike Weis ten Elsen (OG): vicevoorzitter, werkgroep ‘Andere Tijden’
 • Susan van der Zwaag (OG): PR commissie, penningmeester
 • Esther van Onzen (PG): Lid
 • Greta Molendijk (PG): GMR, dagelijks bestuur
 • Jennifer Kamman (PG): secretaris

Op dinsdagavond 13 maart hebben de MR-leden samen met de MR van
de Nicolaasschool een voorlichtingsavond over Andere Tijden bijgewoond. Hier zal in de volgende  Nieuwsbrief verslag van worden gedaan. Inmiddels zijn de notulen van 1 november op de website geplaatst. De eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Vanuit de Brede School Schalkhaar is contact gezocht met de Leeuwenkuil om muzieklessen te verzorgen. De bredeschoolcoördinatoren Astrid van den Ende (Nicolaas) en Greta Molendijk zijn de afgelopen weken druk geweest om samen met De Leeuwenkuil aan interessant muzikaal lesaanbod samen te stellen.
In Schalkhaar worden bij voldoende belangstelling binnenkort de volgende muzieklessen gegeven: dwarsfluit / blokfluit, harp, saxofoon / klarinet en lessen algemene muzikale vorming. In week 12 (19 t/m 23 maart) vinden er proeflessen plaats. Vanaf week 13 starten de lessen.
Kijk in uw mailbox om te zien hoe u uw kind(eren) kunt opgeven.

poster-ontmoetZondag 15 april organiseert taakgroep 'Schalkhaar ontmoet elkaar' een muziekfestijn op het dorpsplein met als thema 'Schalkhaar ontmoet elkaar… in muziek en dans'.
Jong en oud kunnen zich die middag presenteren in muziek en/of dans in de muziekkoepel op het plein. Inschrijven kan via voor 31 maart. Deelname is gratis.

schaatsen-pleinFebruari 2012 - Er is deze winter weer geschaatst met school.

En toen sneeuw en ijs smolten waser koude waterpret  op het plein.

Daar zijn filmpjes van gmaakt.

kixxxVrijdag 20 januari hebben we de eerste bios avond in de geschiedenis van KiXxx georganiseerd. De opkomst was overweldigend! Super gaaf!

Helaas heeft de steeds grotere opkomst bij met name KiXxx jr ons genoodzaakt om 2 besluiten te nemen:

 1. We hebben meer mensen nodig die komen helpen. Dus OUDERS meld je aan voor de hele of een gedeelte van de avond op .
 2. We zullen per KiXxx editie nog maximaal 80 kinderen toelaten (80 voor KiXxx jr en 80 voor KiXxx). Dit in verband met de veiligheid van de kinderen. Om dit in goede banen te leiden, gaan we werken met entreekaartjes. Deze kan je de woensdag voorafgaand aan KiXxx van 12.00 – 13.00 uur in de voorverkoop kopen op school of op de KiXxx avond zelf aan de kassa (wanneer nog beschikbaar).

Uiteraard blijft de rest verder hetzelfde.

Februari 2012 - In eerdere Nieuwsbrieven heb ik geschreven over het “gelijke schooltijden-model”. Hierin trekken wij samen op met de Nicolaasschool.
De discussie over schooltijden maakt deel uit van omvangrijkere samenwerkingsplannen. Op het gebied van peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en brede schoolactiviteiten denken we na over verregaande samenwerking. Het uiteindelijke doel zou dan een Kindcentrum Schalkhaar voor kinderen van 2 t/m 13 jaar moeten zijn.

Op woensdag 14 maart aanstaande nemen de leerkrachten van de onderbouw deel aan de Regionale Onderbouwdag. Deze dag is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor leerkrachten die werken in de onderbouw. Ook het element van uitwisseling van ervaringen over het werken in de kleutergroepen is een belangrijk onderdeel van deze dag.

In verband met de Regionale Onderbouwdag hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 die dag geen school. In overleg met de BSO wordt gekeken of opvang tijdens de schooluren mogelijk is. U ontvangt hierover binnenkort bericht van de BSO. Wanneer het u niet lukt om die dag uw zoon of dochter op te vangen, kan er in overleg met de directeur een regeling getroffen worden.

Februari 2012 - Op maandag 6 februari is Selma Alkan begonnen als leraar in opleiding (LIO) in groep 1-2a. Een LIO-student is bezig met de laatste fase van de PABO. Het is de bedoeling dat Selma steeds meer groepstaken op zich gaat nemen. Anja Visser krijgt zo de gelegenheid om met (kleine groepjes) kinderen uit de beide kleutergroepen te werken en om zich bezig te houden met haar taak als onderbouwcoördinator.
Selma zal het schooljaar in groep 1-2a niet helemaal volmaken. Zij stopt enkele weken voor de zomervakantie. Wij wensen haar een leuke en leerzame periode op De Sleutel.

Ine en Inie beide 60 jaarIn naam is er bijna geen verschil tussen de twee dames en ook in leeftijd schelen ze nauwelijks. Deze week werden twee coryfeeën van De Sleutel 60 jaar.
Juf Ine Dijkerman werd dinsdag 60 jaar. Ze heeft deze dag op feestelijke wijze met de klas gevierd.
Inie van Diesen is vandaag 60 jaar geworden. Al jaren is ze de centrale spil van ons overblijfteam.
We wensen Ine en Inie nog vele jaren (op De Sleutel).

Zoals u ongetwijfeld vernomen hebt, doet De Sleutel ook dit schooljaar weer mee aan schoolgruit. Drie keer per week worden de kinderen verrast met een stuk groente en/of fruit. Het is een aantal ouders opgevallen dat deze focus op gezond nogal eens in contrast staat met hetgeen kinderen meenemen tijdens het overblijven. Dus, en ik formuleer het maar een  beetje ludiek, maar daarom niet minder gemeend: Gezond (over)blijven, moet je doen!

citoFebruari 2012 - De cito-eindtoets is in volle gang. De leerlingen van groep 8 zijn afgelopen dinsdag begonnen. Donderdag aanstaande is de laatste dag van de eindtoets. De eindtoets wordt onder andere gebruikt als extra gegeven bij de advisering van de leerlingen richting het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft de toets ook inzicht hoe het er voor staat met het niveau van onderwijs op onze school. De resultaten van de eindtoets verwachten we vlak na de voorjaarsvakantie.


De cito-eindtoets wordt dit schooljaar voor het laatst afgenomen in februari. Met ingang van volgend schooljaar wordt de eindtoets voor alle basisscholen verplicht gesteld en wordt hij afgenomen in april.  
We wensen de leerlingen van groep 8 goede toetsdagen toe.

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Tweede Pinksterdag: alle kinderen vrij
maandag 01 juni 2020 Maandsluiting groep 5 t/m 8 (ouders welkom)
vrijdag 05 juni 2020 Schoolkamp groep 8
dinsdag 09 juni 2020 Nationale Buitenspeeldag
woensdag 10 juni 2020 Schoolreis groep 1-2
vrijdag 12 juni 2020 Piekdag: alle kinderen vrij
vrijdag 19 juni 2020 Wenochtend: alle kinderen naar hun nieuwe groep
woensdag 24 juni 2020 Modderdag (IVN)
vrijdag 26 juni 2020 .00 Voorstelling groep 8 voor oudere broers-zussen-opa’s-oma’s-enz.
maandag 29 juni 2020 -
13:30 uur Voorstelling groep 8 (voor Sleutel-kinderen)
dinsdag 30 juni 2020

Zoeken op deze site