Logo-De-Sleutel-transparant

Na het succes van vorig jaar in de herhaling: de sponsorloop! Op woensdag 18 mei hopen we met alle groepen weer een parcours te gaan lopen ten behoeve van een goed doel én voor de aanschaf van Techniektorens.
Meer weten over techniek en de techniektorens in het basisonderwijs? Lees meer op www.techniektorens.nl

Mei 2011 - De notulen van de MR-vergadering van 14 maart zijn op deze website van de Sleutel geplaatst in het menu: Downloads.
De volgende vergadering zal plaats vinden op dinsdag 24 mei en begint om 19.00 uur.
Enkele dagen hieraan voorafgaand zal de agenda op de website gezet worden.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Nieuws van dinsdag 24 mei:

De vergadering van dinsdag 24 mei is geannuleerd.
Een nieuwe datum zal later bekend worden gemaakt.

In de groepen 5 en 7 zijn we tijdens de biologielessen bezig geweest met het project “takkenbende”. Het doel hiervan is om de natuur dichter bij de beleving van de kinderen te halen.
De leerlingen hebben hiervoor veel plannen bedacht, waaronder het beplanten van de bakken rond de bomen en het maken van insecten- en bijenhotels. Ook zouden ze graag een buitenklas willen hebben om zo biologieles buiten te krijgen en de natuur van dichtbij te bekijken.
Om dit allemaal te kunnen realiseren hebben we o.a. zwarte aarde nodig voor de plantenbakken en hout voor het maken van nestkastjes en insecten en bijenhotels.
Wie kan ons helpen ?

 • Bij het maken van nestkastjes.
 • Bij het halen van zwarte aarde.
 • Bij het maken van de insecten en bijenhotels.
 • Bij het maken van een buitenklas.
 • Aan hout voor het maken van nestkastjes.
 • Aan stekjes voor in de plantenbakken.

Meld je aan en geef aan met welk onderdeel je kunt helpen (misschien wel merdere).

In het weekend van 20 mei is Schalkhaar  Life. Gedurende dit weekend zijn er allerlei activiteiten.
Op vrijdagavond 20 mei is de Dorpsloop voor de basisschoolkinderen.
Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich via de klassenleerkracht aanmelden. Zij ontvangen dan een startnummer.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen deelnemen aan een activiteit. Deelname is voor beide activiteiten gratis.
Om 19.00 uur starten de kinderen uit groep 3 en 4 voor 1 rondje.
Vervolgens (± 19.15) gaan de kinderen van groep 5 en 6 van start voor 1 rondje.
Aansluitend lopen de kinderen uit de groepen 7 en 8 2 rondjes.

Maandag 18 april vindt de volgende MR-vergadering plaats.
Deze zal om 19.45 beginnen. Onze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om aan te sluiten.
Geef dit dan van te voren aan bij de voorzitter, Jeroen de Vries (de contactgegevens staan op de pagina van de MR).
Inmiddels zijn de vastgestelde notulen van de vergadering van 17 januari op de website geplaatst.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

April 2011 - In november hebben we een enquête uitgezet onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten.
Deze enquêtes zijn met het team besproken. De leerling-enquête is ook met de leerlingenraad besproken.
We hebben de volgende actiepunten uitgekozen om aan te werken in de komende 4 jaar tijdens onze nieuwe schoolplanperiode:
 • er is behoefte aan schone, frisse toiletten (ouders/leerlingen);
 • er is behoefte aan een zichtbare, aanspreekbare en in handelen transparante directeur (ouders/personeel);
 • er is behoefte aan een bekende en zichtbare klachtenregeling (ouders);
 • er is behoefte aan meer inzicht in vorderingen leerlingen (ouders/leerlingen);
 • er is behoefte aan effectief vergaderen (personeel);
 • er is behoefte aan het éénduidig hanteren van de regels (personeel/leerlingen).

Wij willen u hierbij vragen niet te parkeren op de parkeerplaatsen voor het voormalig Kiekeboe gebouw.<br />
U kunt zich voorstellen dat het parkeren daar een onveilige situatie oplevert.

Vierde op het Deventer Schoolvoetbaltoernooi 2010-2011Tijdens het Deventer schoolvoetbaltoernooi heeft gr. 7/8 in de meivakantie een zeer verdienstelijke 4e plek behaald.
Tegen teams die grotendeels uit groep 8 spelers bestonden hebben we het prima gedaan. We werden beide dagen goed aangemoedigd
door ouders en broertjes/zusjes.
Met een goede prestatie/lekker weer en sportief gedrag kunnen we spreken van een succesvolle deelname!
Het vertoonde spel geeft veel hoop voor het komende jaar!

Goed gedaan jongens!!
(op de foto ontbreekt Adam Diekman)

Fleur (kapitein van ons schip) opende maandag 11 april de Veldtocht en de leerlingen zongen het Veldtocht lied
De foto’s zijn gemaakt in groep 8 die een workshop deden met Rob van Putten (hij maakt ook decors bij de Nederlandse reis opera.
De grote zaal veranderde in een mum van tijd in een groot atelier.
De watermonsters zijn gemaakt door de kinderen van de BSO.
Eerst kijken naar echte waterdieren. Om ze goed te kunnen bestuderen keken de kinderen door een vergrootglas.
Daarna mochten zij zelf watermonsters maken.

Groep 3 heeft na het voorlezen van het boek  “Elmo en de kleine zeehond” .                      
Juf Greta en AnjaSlijster hebben ons geholpen met het maken van erg mooie visjes die verwerkt zijn in twee schilderijen.

Groep 4 . ging na het voorlezen wat het boek “wat is er aan de anderekant van de zee?” in de weer met een andere vorm van flessenpost.

Nieuwsgierig geworden?
Kom dinsdag 19 april maar kijken

Foto's van de Veldtocht opening (Serie 1)
Foto's van de Veldtocht opening (Serie 1)

Groep 5 is erg druk bezig geweest met het maken van een verhaal over schipbreuk en oorlog voeren op het water. De leerlingen hebben eerst een verhaal bedacht waarna ze dit hebben uitgewerkt in een bewegend schilderij.

De leerlingen van groep 7 hebben twee verschillende workshops gevolgd. Waarbij de ene groep een reliëf heeft gemaakt. De andere groep heeft daarover een gedicht gemaakt. Veel verrassende gedichten kwamen tevoorschijn.

Groep 6 heeft muziek gemaakt op bierflesjes gevuld met water. De leerlingen hebben geleerd dat als je het flesjes  tot een bepaalde hoogte vult je een toonhoogte krijgt bijvoorbeeld een g of een c.

April 2011 - Volgend schooljaar gaan we starten met twee combinatie groepen 1/2.
Dit om de instroom zo gelijkmatig mogelijk te laten verlopen. De komende weken gaan we kijken hoe we organisatorische vraagstukken kunnen oplossen.
We gaan de komende maand nog niet bezig met de verdeling van de kinderen over de beide groepen.
Prioriteit heeft nu een helder antwoord krijgen op de vraagstukken.
De volgende nieuwsbrief zal meer informatie bevatten over de komende combinatiegroepen 1/2.

April 2011 - Sinds dit schooljaar heeft De Sleutel een leerlingenraad.
De groepen 5 t/m 8 zijn hierin vertegenwoordigd met uit elke groep 2 leerlingen. In een vorige nieuwsbrief hebben zij zichzelf al voorgesteld.
De leerlingenraad heeft dit jaar 6 zittingen en wordt voorgezeten door de directeur. Elke vergadering wordt voorgegaan door een klassenvergadering in de groepen 3 t/m 8.
De groepsoverstijgende punten komen vanuit de groepen naar de leerlingenraad.
De directeur weegt samen met de leerlingenraad af welke punten opgepakt worden.
Doordat ze ook een eigen budget hebben, kunnen er zaken aangeschaft worden.
Acties van het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld geurverfrissers in de toiletten, ontvangen Sinterklaas en appelsap tijdens het overblijven.
De notulen worden gemaakt door een leerling van groep 8 en worden gepubliceerd op deze site.

April 2011 - Jonge Mantelzorgers zijn kinderen bij wie er thuis iemand extra zorg nodig heeft. Dat kan zijn een ouder, broer of zus met een ziekte, een beperking of met psychische – of verslavingsproblemen.
Diverse instanties organiseren voor deze kinderen een speciale middag, waarbij ze allerlei workshops kunnen volgen.
Datum: 20 april
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Plaats: AC De Fontein
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
Aanmelden: voor 13 april bij Sophie Leffers van Carinova, 0900-8662 of via .

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top