Logo-De-Sleutel-transparant

Op donderdagavond 5 juli vond gezamenlijk met de Nicolaasschool een informatieavond voor ouders over Andere (school)Tijden plaats. De MR heeft veel ideeën, tips en opmerkingen gekregen, maar ook de vraag naar meer informatie en een aanspreekpunt. Wij zullen deze punten meenemen naar de werkgroep. Vanuit de ouder- c.q. personeelsgeleding zijn Ulrike Weis ten Elsen en Greta Molendijk lid van de werkgroep Andere Tijden. Algemene informatie is te vinden op de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

In het najaar zal de MR de wettelijk verplichte ouderraadpleging uitvoeren om aan het eind van het jaar haar advies uit te kunnen brengen aan de twee schoolbesturen. De MR is in deze instemmingbevoegd.

Volgend schooljaar zal de MR een aantal keren gezamenlijk vergaderen met de OR .

De volgende vergadering zal op
13 september plaatsvinden.

Namens de MR, Ulrike Weis ten Elsen

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top