Op donderdagavond 5 juli vond gezamenlijk met de Nicolaasschool een informatieavond voor ouders over Andere (school)Tijden plaats. De MR heeft veel ideeën, tips en opmerkingen gekregen, maar ook de vraag naar meer informatie en een aanspreekpunt. Wij zullen deze punten meenemen naar de werkgroep. Vanuit de ouder- c.q. personeelsgeleding zijn Ulrike Weis ten Elsen en Greta Molendijk lid van de werkgroep Andere Tijden. Algemene informatie is te vinden op de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

In het najaar zal de MR de wettelijk verplichte ouderraadpleging uitvoeren om aan het eind van het jaar haar advies uit te kunnen brengen aan de twee schoolbesturen. De MR is in deze instemmingbevoegd.

Volgend schooljaar zal de MR een aantal keren gezamenlijk vergaderen met de OR .

De volgende vergadering zal op
13 september plaatsvinden.

Namens de MR, Ulrike Weis ten Elsen