Logo-De-Sleutel-transparant

Op donderdagavond 5 juli vond gezamenlijk met de Nicolaasschool een informatieavond voor ouders over Andere (school)Tijden plaats. De MR heeft veel ideeën, tips en opmerkingen gekregen, maar ook de vraag naar meer informatie en een aanspreekpunt. Wij zullen deze punten meenemen naar de werkgroep. Vanuit de ouder- c.q. personeelsgeleding zijn Ulrike Weis ten Elsen en Greta Molendijk lid van de werkgroep Andere Tijden. Algemene informatie is te vinden op de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

In het najaar zal de MR de wettelijk verplichte ouderraadpleging uitvoeren om aan het eind van het jaar haar advies uit te kunnen brengen aan de twee schoolbesturen. De MR is in deze instemmingbevoegd.

Volgend schooljaar zal de MR een aantal keren gezamenlijk vergaderen met de OR .

De volgende vergadering zal op
13 september plaatsvinden.

Namens de MR, Ulrike Weis ten Elsen

Binnenkort

voorjaarsvakantie
zaterdag 16 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top