Afgelopen periode heeft De Sleutel nieuwe AVI toetskaarten aangeschaft. Deze toets is of wordt de komende periode bij de leerlingen in groep 3 t/m 8 afgenomen.
Bij de AVI-kaarten gaat het vooral om de vlotheid waarmee leerlingen teksten
kunnen verklanken. Het pakket bevat 10 leeskaarten: AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7 en AVI-E7.
Op de kaarten staan teksten die opklimmen in leesmoeilijkheid. Zowel de teksten als de normeringgegevens van de AVI-kaarten zijn volledig vernieuwd.


Tijdens de afname leest de leerling de tekst op een kaart hardop op. De leerkrachten houden op een scoreformulier bij welke woorden in de tekst fout gelezen worden en noteren na afloop hoelang de leerling over het lezen van de kaart gedaan heeft. Met dit AVI-niveau kunnen we de leesstof selecteren die op de leerling is afgestemd. We spreken over het beheersingsniveau en het hoogste instructieniveau.

De vernieuwing van het AVI-systeem heeft ook gevolgen voor uitgevers en (school)bibliotheken. Om het nieuwe AVI-niveau van een nieuw boek te bepalen, meet Cito het tekstbestand van dat boek door. Er zijn echter al heel veel boeken op de markt die een oud AVI-niveau gekregen hebben.
Om te voorkomen dat we alle boeken opnieuw moeten doormeten hebben we op basis van onderzoek twee conversietabellen gebruikt. Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen met behulp van de eerste tabel passende boeken vinden (die nog geen nieuw AVI-niveau gekregen hebben).
Hieronder heb ik de tabel opgenomen. Meer info is te vinden op www.cito.nl.

Josty Kistemaker, intern begeleider

 

AVI Nieuw AVI Oud
AVI Start 1
AVI M3 1-2
AVI E3 2-3
AVI M4 3-4-5
AVI E4 4-5-6
AVI M5 5-6
AVI E5 6-7-8
AVI M6 7-8-9
AVI E6 8-9
AVI M7 8-9->9
AVI E7 >9
AVI Plus >9