Logo-De-Sleutel-transparant

Let op: In de nieuwsbrief heeft gestaan dat deze avond op De Sleutel wordt gehouden.

De juiste locatie is De Lindeboom.

 Hierbij nodigen wij u uit voor een gezamenlijke ouderavond van de Nicolaasschool en De Sleutel over gelijke schooltijden. Deze avond zal op donderdag 5 juli plaatsvinden in De Lindeboom. De avond start om 20.00 uur.

Gedurende dit schooljaar heeft een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de beide scholen zich gebogen over Andere Tijden. De werkgroep heeft een positief advies uitgebracht aan de directeuren.


Op deze avond zullen Gerard Nije Bijvank, directeur van de Nicolaasschool, en
Gert Katerberg, directeur van De Sleutel, de inleiding op zich nemen. U wordt geïnformeerd over het hoe en waarom van gelijke schooltijden in Schalkhaar. Daarna is het mogelijk om in groepen, onder leiding van de werkgroepleden, van gedachten te wisselen over de implicaties van gelijke schooltijden voor leerlingen en ouders, voor het onderwijs, de brede school en de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang.

De avond wordt plenair afgesloten met een toelichting op het tijdpad dat gevolgd gaat worden om te komen tot een definitieve besluitvorming. Daarin hebben de beide
MR-en (personeelsgeleding en oudergeleding) instemmingsrecht.

 

Bij het gelijke tijden model, zoals het de Nicolaasschool en De Sleutel voor ogen staat, gaat het om vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. Voor De Sleutel betekent dit dat de vrije woensdagmiddag en de vrije vrijdagmiddag (voor groep 1-4) zouden komen te vervallen.

Aansluitend aan de schooltijden is het in het gelijke schooltijden model mogelijk uw kind(eren) in te schrijven voor een brede school activiteit en/of voor BSO. U kunt natuurlijk ook uw kind(eren) om 14.00 uur meenemen naar huis.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
zaterdag 16 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top