Logo-De-Sleutel-transparant

Op de studiedag van 24 april gaat het team bezig met de volgende onderwerpen:
a.    rapportage: we denken na over rapportage voor ouders/kinderen die daltonproof is en aansluit bij de huidige praktijk van het ouderportaal.
b.    Kids’ Skills: in mei organiseren we een schoolbreed project over het programma Kids’ Skills. Hierover ontvangt u binnenkort een aparte mailing.
c.    Het werken met groepsplannen: hoe kunnen we recht doen aan verschillen in niveaus tussen kinderen? Op welke manier kunnen we de instructie en de verwerking van de leerstof nog beter afstemmen op de verschillen tussen kinderen.
d.    Andere Tijden: komen tot een teamuitspraak over Andere Tijden.
Gert Katerberg, directeur

Binnenkort

voorjaarsvakantie
maandag 18 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top