Logo-De-Sleutel-transparant

Op de studiedag van 24 april gaat het team bezig met de volgende onderwerpen:
a.    rapportage: we denken na over rapportage voor ouders/kinderen die daltonproof is en aansluit bij de huidige praktijk van het ouderportaal.
b.    Kids’ Skills: in mei organiseren we een schoolbreed project over het programma Kids’ Skills. Hierover ontvangt u binnenkort een aparte mailing.
c.    Het werken met groepsplannen: hoe kunnen we recht doen aan verschillen in niveaus tussen kinderen? Op welke manier kunnen we de instructie en de verwerking van de leerstof nog beter afstemmen op de verschillen tussen kinderen.
d.    Andere Tijden: komen tot een teamuitspraak over Andere Tijden.
Gert Katerberg, directeur

Binnenkort

'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019
Hemelvaart, alle kinderen vrij
donderdag 30 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 07 juni 2019
Tweede Pinksterdag - alle kinderen vrij
maandag 10 juni 2019
Studiedag
dinsdag 11 juni 2019

Zoeken op deze site

Go to top