Logo-De-Sleutel-transparant

Op de studiedag van 24 april gaat het team bezig met de volgende onderwerpen:
a.    rapportage: we denken na over rapportage voor ouders/kinderen die daltonproof is en aansluit bij de huidige praktijk van het ouderportaal.
b.    Kids’ Skills: in mei organiseren we een schoolbreed project over het programma Kids’ Skills. Hierover ontvangt u binnenkort een aparte mailing.
c.    Het werken met groepsplannen: hoe kunnen we recht doen aan verschillen in niveaus tussen kinderen? Op welke manier kunnen we de instructie en de verwerking van de leerstof nog beter afstemmen op de verschillen tussen kinderen.
d.    Andere Tijden: komen tot een teamuitspraak over Andere Tijden.
Gert Katerberg, directeur

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Geen evenementen

Zoeken op deze site

Go to top