Logo-De-Sleutel-transparant

Op dinsdagavond 13 maart heeft de voltallige MR samen met de MR van de Nicolaasschool een informatieavond over Andere Tijden bijgewoond.
Wegens zwangerschapsverlof zullen Esther van Onzen en Jennifer Kamman tot de  zomervakantie door de teamleden Anja Visser en Josty Kistemaker worden vervangen.
In het nieuwe schooljaar zullen Esther en Jennifer hun MR-taken hervatten.
De notulen van de vergadering van 7 februari zijn inmiddels op de website geplaatst.
Ook kunt u op de website onder het kopje Ouders / Medezeggenschapsraad / Over de MR nog meer actuele informatie vinden. De volgende vergadering zal op 15 mei plaatsvinden.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)


Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top