Logo-De-Sleutel-transparant

Op dinsdagavond 13 maart heeft de voltallige MR samen met de MR van de Nicolaasschool een informatieavond over Andere Tijden bijgewoond.
Wegens zwangerschapsverlof zullen Esther van Onzen en Jennifer Kamman tot de  zomervakantie door de teamleden Anja Visser en Josty Kistemaker worden vervangen.
In het nieuwe schooljaar zullen Esther en Jennifer hun MR-taken hervatten.
De notulen van de vergadering van 7 februari zijn inmiddels op de website geplaatst.
Ook kunt u op de website onder het kopje Ouders / Medezeggenschapsraad / Over de MR nog meer actuele informatie vinden. De volgende vergadering zal op 15 mei plaatsvinden.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)


Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top