Binnenkort start de werkgroep PR & ouderbetrokkenheid. Goede naamsbekendheid is tegenwoordig van groot belang. Vanzelfsprekende schoolkeuzes op basis van levensovertuiging of van de school in de buurt zijn vaak niet meer doorslaggevend. Voor ouders spelen ook andere zaken een rol: het onderwijskundig concept van een school (bijvoorbeeld daltononderwijs), de kwaliteit van een school, het pedagogisch klimaat, de grootte van de school, et cetera.
Het werken aan een goede naamsbekendheid begint met de ouders die nu al voor De Sleutel hebben gekozen. Vandaar ook dat de werkgroep zeker in de aanvangsfase aan de slag gaat met PR en ouderbetrokkenheid als gezamenlijke speerpunten.


De werkgroep bestaat uit:

  • Susan van der Zwaag, (lid MR-oudergeleding)
  • Wouter Franken (websitebeheerder en ouder)
  • Arno Hilberink (leerkracht groep 7)
  • Martin Pothof, (ICT-er en leerkracht groep 6-8)
  • Gert Katerberg (directeur)