Logo-De-Sleutel-transparant

Sinds 1 januari heeft Susan van der Zwaag als lid van de oudergeleding zitting in de MR genomen. De nieuwe taakverdeling is als volgt:

  • Jeroen de Vries (OG): voorzitter, lid GMR
  • Ulrike Weis ten Elsen (OG): vicevoorzitter, werkgroep ‘Andere Tijden’
  • Susan van der Zwaag (OG): PR commissie, penningmeester
  • Esther van Onzen (PG): Lid
  • Greta Molendijk (PG): GMR, dagelijks bestuur
  • Jennifer Kamman (PG): secretaris

Op dinsdagavond 13 maart hebben de MR-leden samen met de MR van
de Nicolaasschool een voorlichtingsavond over Andere Tijden bijgewoond. Hier zal in de volgende  Nieuwsbrief verslag van worden gedaan. Inmiddels zijn de notulen van 1 november op de website geplaatst. De eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top