Logo-De-Sleutel-transparant

Sinds 1 januari heeft Susan van der Zwaag als lid van de oudergeleding zitting in de MR genomen. De nieuwe taakverdeling is als volgt:

  • Jeroen de Vries (OG): voorzitter, lid GMR
  • Ulrike Weis ten Elsen (OG): vicevoorzitter, werkgroep ‘Andere Tijden’
  • Susan van der Zwaag (OG): PR commissie, penningmeester
  • Esther van Onzen (PG): Lid
  • Greta Molendijk (PG): GMR, dagelijks bestuur
  • Jennifer Kamman (PG): secretaris

Op dinsdagavond 13 maart hebben de MR-leden samen met de MR van
de Nicolaasschool een voorlichtingsavond over Andere Tijden bijgewoond. Hier zal in de volgende  Nieuwsbrief verslag van worden gedaan. Inmiddels zijn de notulen van 1 november op de website geplaatst. De eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zaterdag 24 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top