Logo-De-Sleutel-transparant

Sinds 1 januari heeft Susan van der Zwaag als lid van de oudergeleding zitting in de MR genomen. De nieuwe taakverdeling is als volgt:

  • Jeroen de Vries (OG): voorzitter, lid GMR
  • Ulrike Weis ten Elsen (OG): vicevoorzitter, werkgroep ‘Andere Tijden’
  • Susan van der Zwaag (OG): PR commissie, penningmeester
  • Esther van Onzen (PG): Lid
  • Greta Molendijk (PG): GMR, dagelijks bestuur
  • Jennifer Kamman (PG): secretaris

Op dinsdagavond 13 maart hebben de MR-leden samen met de MR van
de Nicolaasschool een voorlichtingsavond over Andere Tijden bijgewoond. Hier zal in de volgende  Nieuwsbrief verslag van worden gedaan. Inmiddels zijn de notulen van 1 november op de website geplaatst. De eerstvolgende MR-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top