Logo-De-Sleutel-transparant
April 2011 - In november hebben we een enquête uitgezet onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten.
Deze enquêtes zijn met het team besproken. De leerling-enquête is ook met de leerlingenraad besproken.
We hebben de volgende actiepunten uitgekozen om aan te werken in de komende 4 jaar tijdens onze nieuwe schoolplanperiode:
  • er is behoefte aan schone, frisse toiletten (ouders/leerlingen);
  • er is behoefte aan een zichtbare, aanspreekbare en in handelen transparante directeur (ouders/personeel);
  • er is behoefte aan een bekende en zichtbare klachtenregeling (ouders);
  • er is behoefte aan meer inzicht in vorderingen leerlingen (ouders/leerlingen);
  • er is behoefte aan effectief vergaderen (personeel);
  • er is behoefte aan het éénduidig hanteren van de regels (personeel/leerlingen).

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top