Logo-De-Sleutel-transparant
April 2011 - In november hebben we een enquête uitgezet onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten.
Deze enquêtes zijn met het team besproken. De leerling-enquête is ook met de leerlingenraad besproken.
We hebben de volgende actiepunten uitgekozen om aan te werken in de komende 4 jaar tijdens onze nieuwe schoolplanperiode:
  • er is behoefte aan schone, frisse toiletten (ouders/leerlingen);
  • er is behoefte aan een zichtbare, aanspreekbare en in handelen transparante directeur (ouders/personeel);
  • er is behoefte aan een bekende en zichtbare klachtenregeling (ouders);
  • er is behoefte aan meer inzicht in vorderingen leerlingen (ouders/leerlingen);
  • er is behoefte aan effectief vergaderen (personeel);
  • er is behoefte aan het éénduidig hanteren van de regels (personeel/leerlingen).

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zaterdag 24 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top