Logo-De-Sleutel-transparant
April 2011 - In november hebben we een enquête uitgezet onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten.
Deze enquêtes zijn met het team besproken. De leerling-enquête is ook met de leerlingenraad besproken.
We hebben de volgende actiepunten uitgekozen om aan te werken in de komende 4 jaar tijdens onze nieuwe schoolplanperiode:
  • er is behoefte aan schone, frisse toiletten (ouders/leerlingen);
  • er is behoefte aan een zichtbare, aanspreekbare en in handelen transparante directeur (ouders/personeel);
  • er is behoefte aan een bekende en zichtbare klachtenregeling (ouders);
  • er is behoefte aan meer inzicht in vorderingen leerlingen (ouders/leerlingen);
  • er is behoefte aan effectief vergaderen (personeel);
  • er is behoefte aan het éénduidig hanteren van de regels (personeel/leerlingen).

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top