Logo-De-Sleutel-transparant

Februari 2012 - In eerdere Nieuwsbrieven heb ik geschreven over het “gelijke schooltijden-model”. Hierin trekken wij samen op met de Nicolaasschool.
De discussie over schooltijden maakt deel uit van omvangrijkere samenwerkingsplannen. Op het gebied van peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en brede schoolactiviteiten denken we na over verregaande samenwerking. Het uiteindelijke doel zou dan een Kindcentrum Schalkhaar voor kinderen van 2 t/m 13 jaar moeten zijn.

De scholen willen in de volgende punten gezamenlijk optrekken:

  • gebruik maken van elkaars sterke kanten;
  • niet concurrerend, maar aanvullend;
  • gebruik maken van de twee gebouwen;
  • met behoud van eigen identiteit.

In februari en maart zitten alle betrokken organisaties met elkaar om tafel om de samenwerking verder gestalte te geven. Wanneer er concrete resultaten te melden zijn, zal ik u hierover in de Nieuwsbrief verder informeren.

Gert Katerberg, directeur

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top