Logo-De-Sleutel-transparant

Februari 2012 - In eerdere Nieuwsbrieven heb ik geschreven over het “gelijke schooltijden-model”. Hierin trekken wij samen op met de Nicolaasschool.
De discussie over schooltijden maakt deel uit van omvangrijkere samenwerkingsplannen. Op het gebied van peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en brede schoolactiviteiten denken we na over verregaande samenwerking. Het uiteindelijke doel zou dan een Kindcentrum Schalkhaar voor kinderen van 2 t/m 13 jaar moeten zijn.

De scholen willen in de volgende punten gezamenlijk optrekken:

  • gebruik maken van elkaars sterke kanten;
  • niet concurrerend, maar aanvullend;
  • gebruik maken van de twee gebouwen;
  • met behoud van eigen identiteit.

In februari en maart zitten alle betrokken organisaties met elkaar om tafel om de samenwerking verder gestalte te geven. Wanneer er concrete resultaten te melden zijn, zal ik u hierover in de Nieuwsbrief verder informeren.

Gert Katerberg, directeur

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top