Op woensdag 14 maart aanstaande nemen de leerkrachten van de onderbouw deel aan de Regionale Onderbouwdag. Deze dag is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor leerkrachten die werken in de onderbouw. Ook het element van uitwisseling van ervaringen over het werken in de kleutergroepen is een belangrijk onderdeel van deze dag.

In verband met de Regionale Onderbouwdag hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 die dag geen school. In overleg met de BSO wordt gekeken of opvang tijdens de schooluren mogelijk is. U ontvangt hierover binnenkort bericht van de BSO. Wanneer het u niet lukt om die dag uw zoon of dochter op te vangen, kan er in overleg met de directeur een regeling getroffen worden.