Logo-De-Sleutel-transparant

Op woensdag 14 maart aanstaande nemen de leerkrachten van de onderbouw deel aan de Regionale Onderbouwdag. Deze dag is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor leerkrachten die werken in de onderbouw. Ook het element van uitwisseling van ervaringen over het werken in de kleutergroepen is een belangrijk onderdeel van deze dag.

In verband met de Regionale Onderbouwdag hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 die dag geen school. In overleg met de BSO wordt gekeken of opvang tijdens de schooluren mogelijk is. U ontvangt hierover binnenkort bericht van de BSO. Wanneer het u niet lukt om die dag uw zoon of dochter op te vangen, kan er in overleg met de directeur een regeling getroffen worden.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top