citoFebruari 2012 - De cito-eindtoets is in volle gang. De leerlingen van groep 8 zijn afgelopen dinsdag begonnen. Donderdag aanstaande is de laatste dag van de eindtoets. De eindtoets wordt onder andere gebruikt als extra gegeven bij de advisering van de leerlingen richting het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft de toets ook inzicht hoe het er voor staat met het niveau van onderwijs op onze school. De resultaten van de eindtoets verwachten we vlak na de voorjaarsvakantie.


De cito-eindtoets wordt dit schooljaar voor het laatst afgenomen in februari. Met ingang van volgend schooljaar wordt de eindtoets voor alle basisscholen verplicht gesteld en wordt hij afgenomen in april.  
We wensen de leerlingen van groep 8 goede toetsdagen toe.