Logo-De-Sleutel-transparant

Februari 2012 - Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de DMT stellen wij vast hoe goed de kinderen in groep 3 tot en met 8 zijn in technisch lezen en gaan we na waar de eventuele leesproblemen zitten.
Vanaf januari 2012 gebruiken we de nieuwe versie. De manier van toetsen is niet veranderd, wel het moment en de normering. De oude DMT werd in maart afgenomen, de nieuwe toets nemen we in januari/februari af.
De normering is strenger geworden. De leerlingen moeten meer woorden lezen om een bepaalde score te halen. De ervaring van scholen die de nieuwe DMT al hebben ingevoerd, is dat de score gelijk blijft of iets lager uitvalt. In groep 3 zal er tevens gebruik gemaakt gaan worden van de nieuwe AVI toetsen.
Josty Kistemaker, intern begeleider

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zaterdag 24 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top