Logo-De-Sleutel-transparant

Februari 2012 - Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de DMT stellen wij vast hoe goed de kinderen in groep 3 tot en met 8 zijn in technisch lezen en gaan we na waar de eventuele leesproblemen zitten.
Vanaf januari 2012 gebruiken we de nieuwe versie. De manier van toetsen is niet veranderd, wel het moment en de normering. De oude DMT werd in maart afgenomen, de nieuwe toets nemen we in januari/februari af.
De normering is strenger geworden. De leerlingen moeten meer woorden lezen om een bepaalde score te halen. De ervaring van scholen die de nieuwe DMT al hebben ingevoerd, is dat de score gelijk blijft of iets lager uitvalt. In groep 3 zal er tevens gebruik gemaakt gaan worden van de nieuwe AVI toetsen.
Josty Kistemaker, intern begeleider

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top