Namens het hele team wil ik u in alle opzichten een heel gelukkig Nieuwjaar wensen.

Hoewel de meningen verschillen over het nut en misschien ook wel de hypocrisie van goede voornemens vindt u hieronder toch een richtpunt voor De Sleutel voor 2012 (en daarna):

Wij beseffen dat onze primaire taak gericht is op het geven van goed (Dalton)onderwijs. Onze leeropbrengsten, want zo heet dat tegenwoordig, zijn gewoon goed. Dat willen wij zeker zo houden maar ook uitbouwen!

Aan de andere kant hechten wij ook aan een (Dalton)school als leer- en leefgemeenschap. Samen met ouders en kinderen willen wij dit verder vormgeven door:

  • het betrekken van kinderen bij de invulling van het klimaat in de school van leven en leren;
  • het uitwerken van educatief partnerschap tussen school en ouders waar we gezamenlijk optrekken in het belang van het kind

We zullen u via de nieuwsbrief, de website en op andere momenten op de hoogte houden van het bovenstaande voornemen. Het is zeker niet de bedoeling om, zoals het vaak met voornemens gebeurd, ze na een aantal weken te laten versloffen. Integendeel, wij hopen en verwachten dat het bovenstaande voornemen u en ons inspireert om er een goed jaar van te maken.