Afgelopen maandag is onze nieuwe intern begeleider Josty Kistemaker begonnen op De Sleutel. Zij zal zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Wij zijn blij dat daarmee onze ib-vacature eindelijk vervuld is en wij wensen Josty een hele fijne en goede tijd toe op onze school.

In het verlengde daarvan willen Fleur Poppema en Annemie Kok bedanken voor de wijze waarop ze tot eind december de honneurs hebben waargenomen. Voor Fleur betekent dit nu dat ze echt afscheid genomen heeft van onze school en dat ze zich nu helemaal kan richten op haar directeurschap aan De Looschool.

Veel kinderen en ouders weten het al. Er is nog ander blij nieuws: twee leerkrachten van onze school zijn in blijde verwachting. Esther Onzen en Jennifer Kamman verwachten aan het eind van dit schooljaar een kindje. Van harte gefeliciteerd!
Natuurlijk heeft dit ook consequenties voor de groepen waaraan Esther en Jennifer les geven. Hierover ontvangt u in een later stadium meer informatie.