Logo-De-Sleutel-transparant

 Maandag 9 januari jl. heeft de werkgroep Andere Tijden in Schalkhaar van de Nicolaasschool en De Sleutel weer vergaderd. Centraal tijdens deze avond stond het startdocument waarin de werkgroep uitspreekt dat zij de intentie heeft om de mogelijkheden voor de invoering van het 5-gelijke-tijden-model verder te onderzoeken.

De komende maanden worden gebruikt om in het team alle vragen, knelpunten, maar ook alle mogelijkheden rondom het thema van gelijke-tijden onder de loep te nemen. Verder wordt  het model gelijke-tijden zo concreet mogelijk uitgewerkt.

In mei geeft de werkgroep dan het uiteindelijke advies om al dan niet verder te gaan op het pad van het gelijke-tijden-model.

Op 5 juli om 20.00 uur vindt een gezamenlijke informatieavond voor ouders en verzorgers van de Nicolaasschool en
De Sleutel over het advies van de werkgroep (welk besluit dat dan ook moge zijn) plaats.

Bij positieve advisering van de werkgroep zal in overleg met de werkgroep en de beide MR-en na de zomervakantie een ouderraadpleging plaatsvinden. Het formele besluit over de mogelijke invoering van het gelijke-tijden model vindt plaats in december 2012. Wanneer de MR positief besluit, ligt het voor de hand om in augustus 2013 over te gaan tot invoering.

Namens De Sleutel zitten de volgende personen in de werkgroep: Greta Molendijk en Gerrit Dijkerman namens het team, Ulrike Weis, namens de oudergeleding van de MR, en Gert Katerberg.
Gert Katerberg


{jd_file file==129}

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top