In de brief in de bijlage vindt u alle informatie over de kerstviering van dit schooljaar. We hebben gekozen voor een andere opzet. Na een gemeenschappelijk programma voor en door de kinderen gaan de kinderen naar de klassen. Daar vindt, net zoals in andere jaren. de traditionele kerstmaaltijd plaats. Wanneer u uw kind(eren) van school ophaalt, zult u op sfeervolle wijze ontvangen worden op het schoolplein. Meer hierover in de brief over de kerstviering (die als bijlage meegezonden wordt). We zoeken nog een ouder die cameravaardig is en filmbeelden wil maken van de kerstviering op de Sleutel en deze ook op You Tube kan zetten, zodat ouders via een link op de website op een later moment de beelden terug kunnen zien .
Op vrijdag 23 december is er geen school. Dan begint de kerstvakantie. Op maandag 9 januari is de eerste schooldag van het nieuwe jaar.

 

Hieronder de tekst uit de brief aan alle ouders:

 

Beste Ouders/verzorgers,
 
Op woensdag 21 december vieren we kerst. Dit jaar zal het programma anders zijn dan voorgaande jaren. Het kerstfeest vindt namelijk geheel op school plaats met een viering in de grote zaal met de kinderen en voor de kinderen. Vervolgens genieten de kinderen van een heerlijk kerstbuffet met  elfmeegebrachte hapjes. Ouders en verzorgers krijgen aan het eind van de viering een warm welkom op het schoolplein.
 
Voor het kerstbuffet vragen wij weer aan alle kinderen om zelfgemaakte hapjes mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om een bordje, bestek en een beker mee te geven.
(Zorgt u ervoor dat alles voorzien is van een naam). Vanaf woensdag 14 december hangen er lijsten bij de klassen waarop u of uw kind kan aangeven wa hapjes (6) uw zoon of dochter meebrengt.
 
Het programma op woensdag 21 december:
 
De kinderen van groep 1 t/m 8 worden tussen 16.30 en 16.45  uur op school verwacht.  
De (6 kleine) hapjes voor het buffet kunnen dan in de klas worden afgegeven. Onder begeleiding van de leerkrachten vertrekken de leerlingen dan voor het kerstprogramma naar de grote zaal. Daarna wordt er in de groepen gegeten.
 
Vanaf 19.00 uur is er buiten op het schoolplein een gezellig samenzijn voor de ouders.
Geheel in kerstsfeer kunt u daar genieten van een hapje en een (warm) drankje.   

Om 19.30 uur worden de kinderen van groep 1 t/m 4 uit de klas meegenomen door hun ouders naar het schoolplein.
Rond 19.30 uur  zullen ook de kinderen van groep 5 t/m 8 op het plein komen.  
Om 20.30 uur is  het kerstfeest op het schooplein afgelopen.  
Hierna willen wij de klassenouders vragen het team nog even te helpen met het verwijderen van de kerstversiering in de gangen en klassen.  
Bent u geen klassenouder maar u wil wel even helpen? Heel graag! Vele handen maken licht werk! U kunt dit ook vermelden op de hapjeslijsten bij de lokalen.
Donderdag 22 december worden de kinderen weer om 9.30 uur verwacht op school. Op vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij.


Hulp
Om deze kerstviering goed te laten verlopen hebben we net als andere jaren weer hulp nodig.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en u wilt meehelpen, geeft u dit dan even aan bij de groepsleerkracht, bij iemand van de kerstcommissie of noteer dit op de lijst bij de klassen. Ook kan het zijn dat u wordt benaderd door de kerstcommissie. Voor de begeleiding van de kerstmaaltijd in de groepen zijn of worden de klassenouders gevraagd. Samen zorgen we zo weer voor een sfeervolle kerstviering op De Sleutel.
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden of met de groepsleerkracht.
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Barbara van Gogh en Ery Bloemen (namens het team: )  
Jacqueline Adriaanse en Annette Nieuwenhuis (namens de OR:   )