De eerste schoolweek zit er op. Dat betekent dat we allemaal: kinderen, ouders en teamleden, geleidelijk weer in het school- en werkritme komen. Fijn dat iedereen er weer is en we hopen met ons allen op een leerzaam en plezierig schooljaar.

Een speciaal welkom voor Anniek Klaverstijn. Velen van u en de leerlingen kennen haar als stagiaire op De Sleutel. Dit jaar gaat ze aan de slag als juf van groep 4 (en één middag als juf van groep 8). Wij zijn blij dat zij ons schoolteam komt versterken!

Voor mij, als nieuwe directeur van De Sleutel, was de afgelopen week vooral een week van ontmoeten. In de eerste week heb ik alle klassen kort bezocht om mij even voor te stellen aan de kinderen. Zij weten inmiddels alles van mijn lievelingskleur, lievelingsgeluid, mijn gezinssamenstelling (compleet met huisdieren).
Ik heb kennisgemaakt met veel ouders, natuurlijk lang nog niet met iedereen. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Een mooie gelegenheid is tijdens de Grote Ouderavond van 10 oktober, waar ik mij verder voor zal stellen. IRT en IRL (in real time & in real life); zo heet dat tegenwoordig in modern Nederlands. Op deze avond ontvangt u ook verdere informatie over de discussie rond de gelijke
schooltijden, waarover we in het Schalkhaarse met elkaar in overleg zijn. Later volgt een uitnodiging

voor de Grote Ouderavond, die georganiseerd wordt door de OR / MR.
 
Verder ben ik blij met de enthousiaste en hard werkende teamleden om mij heen. Samen met ons team hopen en verwachten we in november het predicaat Dalton weer te ontvangen. Meer hierover kunt u lezen in de bijdrage van onze daltoncoördinatoren, Gerrit Dijkerman en
Esther van Onzen.

Afgelopen maandag heb ik de ouderraad ontmoet. Doordat drie leden aftredend zijn, blijft er nog een kleine club van drie enthousiaste ouders over. Veel te weinig natuurlijk om al die fantastische activiteiten die zij op school organiseren goed uit de verf te laten komen. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief een oproep van hen om zitting te nemen in de ouderraad. Er wordt gestreefd naar een ouderraad van tenminste zes ouders.
Ook als u niet het hele jaar actief kunt of wilt zijn, kunt u zich opgeven voor de verschillende ‘losse’ activiteiten. Hierover ontvangt u later een opgavenformulier.

Waarschijnlijk niet anders dan u gewend bent … Is er iets? Kom er mee, alstublieft! Eerst naar de juf of meester en als u er niet uitkomt, kunt u altijd terecht bij ondergetekende.

Hartelijke groet,
Gert Katerberg
directeur