Logo-De-Sleutel-transparant
September 2011 - Om de Daltonlicentie te behouden evalueert een basisschool iedere vijf jaar op welke manier zij invulling geeft aan de Dalton-ideeën, vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Tijdens de visitatie op maandag 21 november zal een tweetal collega’s De Sleutel bezoeken. Zij zijn afkomstig uit het daltononderwijs en nauw betrokken bij de onderwijspraktijk. Na de visitatie adviseert het visitatieteam over het toekennen van een erkenning door de Nederlandse Dalton Vereniging.
De visitatiecommissie, ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging, adviseert het bestuur vervolgens het advies van de visiteurs op te volgen, eventueel aan te vullen, of er van af te wijken.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen wordt het onderwijsteam en een aantal ouders gevraagd zogenaamde indicatorenlijsten in te vullen.

Gedurende de visitatie bezoekt de visitatiecommissie alle groepen, heeft gesprekken met de directie, de daltoncoördinator, leerkrachten, kinderen (leerlingenraad), een ouderafvaardiging en een bestuurslid. Aan het eind van de dag is de nabespreking. Gezien de daltonactiviteiten die de laatste jaren ontplooid zijn, hopen wij een positieve uitslag.
Namens de collega’s
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zaterdag 24 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top