Oktober 2011 - Het afgelopen jaar is er uitgebreid aandacht geweest voor de mogelijkheden die de overheid biedt ten aanzien van het omgaan met schooltijden en het onderzoeken van een andere weekindeling voor scholen in Nederland.
Voorheen waren veel zaken door de overheid vastgesteld betreffende de lesuren. Vanaf
2006 is hier verandering in gekomen. Wat vast is blijven staan, is het minimum aantal lesuren dat aangeboden moet worden in de hele basisschoolperiode van 8 jaar, te weten 7520 uur. Al jarenlang gaan kinderen in de onderbouw minder uren naar school dan de kinderen in de bovenbouw, met na 8 jaar een totaal van 7520 lesuren of meer.
De regeling flexibilisering van schooltijden heeft ook tot gevolg gehad dat scholen zijn gaan nadenken over een andere weekindeling waarbij de vrije woensdag- en vrijdagmiddag (voor de onderbouw) geen vast uitgangspunt meer is.

Een gezamenlijke werkgroep van de Nicolaasschool en De Sleutel, bestaande uit teamleden, een afvaardiging van de MR en de OR en de directie buigen zich over het bovenstaande.
De werkgroepgeleding van De Sleutel wil zich orienteren of het vijf-gelijke-schooltijden-model ook voor onze populatie de moeite waard is om verder te onderzoeken. Wij zijn van mening dat het gaat om een ingrijpende wijziging, waarbij de voor– en nadelen goed afgewogen moeten worden. Tijdens de teamvergadering van 24 oktober is dit onderwerp van gesprek.

Het doel van de komende werkgroepvergadering Andere Tijden van 31 oktober is om al dan niet te komen tot een intentieverklaring van de beide scholen om energie te steken in het realiseren van andere schooltijden.
Leidend daarbij is:
  • het gezamenlijk optrekken van de Nicolaasschool en De Sleutel, waarbij het wenselijk is dat de Schalkhaarse scholen, hoe de schooltijden er uiteindelijk ook uit komen te zien, dezelfde schooltijden krijgen;
  • het creëren van een laagdrempelig en gedegen dagarrangement voor de kinderen.
Voor De Sleutel is het overgaan naar een continurooster, waarbij de vrije woensdagmiddag blijft bestaan, ook een optie.  

In de loop van dit schooljaar moet duidelijk worden of één en ander in Schalkhaar ook gerealiseerd kan worden. Over het eventuele uiteindelijke invoeringsjaar van Andere Tijden zijn nog geen afspraken gemaakt. We willen ons en alle betrokkenen partijen de tijd geven om met een kwalitatief goed voorstel te komen. Daarnaast is het ook van belang om leerkrachten en ouders de gelegenheid te geven om te kunnen anticiperen op dergelijke wijzingen en schooltijden. En natuurlijk moet worden nagedacht op welke wijze ouders en leerkrachten betrokken kunnen worden in het besluitvormingsproces.

Binnenkort

10-minuten-gesprekken
woensdag 13 nov 2019
Versieravond Sint
maandag 18 nov 2019
Sintviering
donderdag 05 dec 2019
Versieravond Kerst
maandag 09 dec 2019
Adviesgesprekken groep 8
dinsdag 10 dec 2019
Avondviering Kerst (kerstmaaltijd)
donderdag 19 dec 2019
Ochtendviering Kerst (kerstmusical)
vrijdag 20 dec 2019
12.00 alle kinderen vrij
vrijdag 20 dec 2019 -
12:00 uur
Kerstvakantie
zaterdag 21 dec 2019

Zoeken op deze site

Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework