Oktober 2011 - De afgelopen weken krijgen we gelukkig veel reacties op de uitgezette activiteitenlijsten waarop ouders en verzorgers kunnen aangeven bij welk activiteit ze willen helpen of in welke werkgroep ze willen participeren. Bedankt, wij zijn daar heel blij mee. Mocht u de lijst nog niet hebben ingevuld, dan vinden we het prettig als u dit nog voor de herfstvakantie doet.
De voorbereidingen van de eerste activiteiten zijn al (bijna) in volle gang. Het is dan fijn om al tegelijk te kunnen putten uit de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven.
U kunt de lijsten mailen naar de groepsleerkrachten of naar