Oktober 2011 - Het schooljaar is nog maar net begonnen en volgende week is het alweer vakantie. In verhouding met andere jaren is dat vroeg. Een en ander schijnt te maken te hebben met een planningsfout van het ministerie van OCW. De meeste schoolbesturen zijn hier in meegegaan, ook de besturen in de gemeente Deventer. Er zijn ook schoolbesturen die er voor hebben gekozen om de herfstvakantie een week later te plannen. Kortom, regio Noord heeft een versnipperde herfstvakantie.
We wensen iedereen (of u het nu te vroeg vindt of niet) een goede herfstvakantie toe en we hopen iedereen maandag 24 oktober weer gezond en uitgerust op school terug te zien.