Logo-De-Sleutel-transparant
Oktober 2011 - De MR is betrokken bij de werkgroep Andere Tijden. Er is dit schooljaar onlangs een eerste bijeenkomst gehouden, waar zowel afvaardigingen van het team en de MR van De Sleutel als van de Nicolaasschool aan hebben deelgenomen. De MR speelt ook een rol bij de onlangs uitgezette IB-vacature. Tijdens de tweede gesprekken met de kandidaten zal er ook een lid van de oudergeleding zitting nemen in de sollicitatiecommissie.
De MR heeft ingestemd met het voornemen van directeur Gert Katerberg om het opgestelde schoolplan 2011-2015 pro forma bij de inspectie in te dienen. Het komende schooljaar kunnen er nog veranderingen doorgevoerd worden.
De vastgestelde notulen van de MR-vergadering van 5 juli zijn inmiddels op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering is op 1 november en begint om 19.15.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top