Oktober 2011 - De MR is betrokken bij de werkgroep Andere Tijden. Er is dit schooljaar onlangs een eerste bijeenkomst gehouden, waar zowel afvaardigingen van het team en de MR van De Sleutel als van de Nicolaasschool aan hebben deelgenomen. De MR speelt ook een rol bij de onlangs uitgezette IB-vacature. Tijdens de tweede gesprekken met de kandidaten zal er ook een lid van de oudergeleding zitting nemen in de sollicitatiecommissie.
De MR heeft ingestemd met het voornemen van directeur Gert Katerberg om het opgestelde schoolplan 2011-2015 pro forma bij de inspectie in te dienen. Het komende schooljaar kunnen er nog veranderingen doorgevoerd worden.
De vastgestelde notulen van de MR-vergadering van 5 juli zijn inmiddels op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering is op 1 november en begint om 19.15.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)