Logo-De-Sleutel-transparant
Oktober 2011 - De MR is betrokken bij de werkgroep Andere Tijden. Er is dit schooljaar onlangs een eerste bijeenkomst gehouden, waar zowel afvaardigingen van het team en de MR van De Sleutel als van de Nicolaasschool aan hebben deelgenomen. De MR speelt ook een rol bij de onlangs uitgezette IB-vacature. Tijdens de tweede gesprekken met de kandidaten zal er ook een lid van de oudergeleding zitting nemen in de sollicitatiecommissie.
De MR heeft ingestemd met het voornemen van directeur Gert Katerberg om het opgestelde schoolplan 2011-2015 pro forma bij de inspectie in te dienen. Het komende schooljaar kunnen er nog veranderingen doorgevoerd worden.
De vastgestelde notulen van de MR-vergadering van 5 juli zijn inmiddels op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering is op 1 november en begint om 19.15.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top