Logo-De-Sleutel-transparant
Vorige week donderdag heeft het team een studiedag gehad. Daarin stonden twee onderwerpen centraal:
  • het opbrengstverslag 2010 -2011
  • bouwen aan dalton.
Met betrekking tot de onderwijsopbrengsten, want zo heet dat tegenwoordig, kunnen wij u melden dat alle prestaties op of boven het te verwachten niveau liggen. Wij zijn daar blij mee.
En … het kan natuurlijk nog altijd beter. Vandaar dat wij samen hebben gekeken hoe wij ons onderwijsniveau op peil kunnen houden en zelfs nog kunnen verbeteren.

We hebben onder andere gesproken over:
  • DHH, het protocol voor hoogbegaafden.
  • ZIEN, een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Het automatiseren van rekenen (+ en – sommen onder de 100, tafels en deeltafels) en het rekenaanbod in de kleutergroepen (waarvoor de mensen uit de kleuterbouw extra scholing krijgen).
  • Eventuele aanschaf van nieuwe lesmethodes.

Op 21 november aanstaande wordt onze school gevisiteerd door de Nederlands Dalton Vereniging. Doel van de visitatie is daltonpredicaatverlenging. Een aantal ouders heeft hiervoor een vragenlijst ingevuld, waarvoor dank.
Wij willen nieuwe stappen zetten in de ontwikkeling van ons daltononderwijs. Met andere woorden: we blijven bouwen aan dalton.

Het was een inspirerende studiedag!

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top