Logo-De-Sleutel-transparant

November 2011 - Op school gebruiken wij sinds een aantal jaren, naar tevredenheid, het digitale programma ParnasSys als administratiesysteem.
 ParnasSys bevat een ouderportaal. Hierdoor kunnen ouders, indien de school het ouderportaal heeft open gezet, de (toets)resultaten van hun kind op ieder willekeurig moment bekijken.


In het voortgezet onderwijs is het inmiddels gangbaar dat ouders schoolresultaten digitaal in kunnen zien. In het basisonderwijs is dat veel minder gebruikelijk. Met het openstellen van het ouderportaal zijn wij de eerste school binnen ons bestuur die deze service aanbiedt.

Voor 28 november ontvangt u een mail van school met gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in het ouderportaal van ParnasSys. Het inloggen kan via de ParnasSyssite, maar ook via deze website. Dat laatste is natuurlijk wel zo handig, want dan bent u direct op de hoogte van de laatste schoolweetjes.Via het ouderportaal heeft u toegang tot het inzien van de volgende gegevens:
•    methodegebonden toetsen;
•    toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem;
•    hulpplannen (zowel lopende als reeds afgesloten plannen kunnen ingezien worden);
•    absentie;
•    jaarplanner;
•    namen en e-mailadressen van medewerkers van de school;
•    personalia (ouders kunnen eventuele wijzigingen doorgeven).

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van het ouderportaal kun u contact opnemen met  de groepsleerkracht of met Gert Katerberg.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
woensdag 20 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top