November 2011 - Op school gebruiken wij sinds een aantal jaren, naar tevredenheid, het digitale programma ParnasSys als administratiesysteem.
 ParnasSys bevat een ouderportaal. Hierdoor kunnen ouders, indien de school het ouderportaal heeft open gezet, de (toets)resultaten van hun kind op ieder willekeurig moment bekijken.


In het voortgezet onderwijs is het inmiddels gangbaar dat ouders schoolresultaten digitaal in kunnen zien. In het basisonderwijs is dat veel minder gebruikelijk. Met het openstellen van het ouderportaal zijn wij de eerste school binnen ons bestuur die deze service aanbiedt.

Voor 28 november ontvangt u een mail van school met gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in het ouderportaal van ParnasSys. Het inloggen kan via de ParnasSyssite, maar ook via deze website. Dat laatste is natuurlijk wel zo handig, want dan bent u direct op de hoogte van de laatste schoolweetjes.Via het ouderportaal heeft u toegang tot het inzien van de volgende gegevens:
•    methodegebonden toetsen;
•    toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem;
•    hulpplannen (zowel lopende als reeds afgesloten plannen kunnen ingezien worden);
•    absentie;
•    jaarplanner;
•    namen en e-mailadressen van medewerkers van de school;
•    personalia (ouders kunnen eventuele wijzigingen doorgeven).

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van het ouderportaal kun u contact opnemen met  de groepsleerkracht of met Gert Katerberg.