Aangezien steeds meer leerlingen een eigen mobiele telefoon hebben en deze soms ook mee naar school nemen, heeft het team van De Sleutel een Protocol mobiele telefoon opgesteld. Inmiddels heeft de MR hiermee ingestemd. Deze week zal het protocol in de bovenbouw met de leerlingen besproken worden.

Het protocol luidt als volgt:
Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen, sms’en, internetten, foto’s en filmpjes maken, etc.) is voor leerlingen van De Sleutel onder schooltijd niet toegestaan.
Op het schoolplein en in het gebouw is het apparaat uitgeschakeld en opgeborgen in tas of rugzak.

Voor uitzonderingen op deze regel dienen ouders bij de directie een goed onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen, waarin de noodzaak van het gebruik van de mobiele telefoon naar voren komt. De directie zal naar aanleiding hiervan beslissen tot het wel/niet toestaan van het gebruik van de mobiele telefoon.

Bij overtreding zal het betreffende toestel door de leerkracht of de directie meteen ingenomen worden. De ouders kunnen het toestel op school op komen halen.

Verlies, diefstal of schade van/aan een mobiele telefoon is voor eigen risico.
Gert Katerberg, directeur