Logo-De-Sleutel-transparant
November 2011 - Met het al eerder aangekondigde vertrek van
Rixt Zeelenberg uit de MR is er een vacature binnen de oudergeleding ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar een lid om onze medezeggenschapsraad te versterken.
Heeft u hier belangstelling voor én vindt u het leuk om zich met de beleidsmatige zaken van de school van uw kind(eren) bezig te houden, dan kunt u zich vóór 23 november hiervoor aanmelden bij de voorzitter Jeroen de Vries (06-43067777 of ).
Binnenkort worden de goedgekeurde notulen van de vergadering van 27 september op de website geplaatst. Tijdens de vergadering van 1 november heeft de MR o.a. gesproken over het protocol voor het gebruik van mobiele telefoons op school. De MR heeft hiermee ingestemd.
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden in het nieuwe jaar, nl. op 17 januari 2012.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Binnenkort

Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
vrijdag 19 apr 2019
Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top