November 2011 - Met het al eerder aangekondigde vertrek van
Rixt Zeelenberg uit de MR is er een vacature binnen de oudergeleding ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar een lid om onze medezeggenschapsraad te versterken.
Heeft u hier belangstelling voor én vindt u het leuk om zich met de beleidsmatige zaken van de school van uw kind(eren) bezig te houden, dan kunt u zich vóór 23 november hiervoor aanmelden bij de voorzitter Jeroen de Vries (06-43067777 of ).
Binnenkort worden de goedgekeurde notulen van de vergadering van 27 september op de website geplaatst. Tijdens de vergadering van 1 november heeft de MR o.a. gesproken over het protocol voor het gebruik van mobiele telefoons op school. De MR heeft hiermee ingestemd.
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden in het nieuwe jaar, nl. op 17 januari 2012.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)