November 2011 - Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Bovendien genieten de meeste kinderen er erg van. Daarom wordt er sinds kort elke woensdagmiddag van 15.00-15.30 uur op bijna alle vestigingen van de Bibliotheek Deventer voorgelezen. Oók in de Bibliotheek Schalkhaar, Lindeboomsweg 1a-2. Komen luisteren kost niets en is heel gezellig! Daarom bent u met uw kind(eren) van harte welkom om naar het voorleeshalfuurtje te komen.
Weten in welke Deventer bibliotheken nog meer voorgelezen wordt? Deze informatie vindt u op www.obdeventer.nl.