Namens de gemeente Deventer geeft Sportbedrijf Deventer uitvoering aan de onlangs verstrekte subsidie ‘Nationaal Actieplan Sport & Bewegen’. Deze richt zich op het activeren van jong en oud tot een beweegrijker leven. De focus van uitvoering ligt op Zandweerd, Colmschate én Schalkhaar.


Met het plan wordt ingezet op preventie, dus voor een groot gedeelte op het sportiever en beweegrijker inrichten van de levens van jeugd en jongeren. Heel jong beginnen we daar al mee in de activiteit ‘Beweegpret’ waar we z.s.m. mee willen starten. Beweegpret is een activiteit voor kinderen van 2-4 jaar en (één van hun) ouders.

Beweegpret wordt gegeven in ons speellokaal (= de grote zaal) op donderdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
 
Men wil op zeer korte termijn starten. Binnenkort zullen ouders wiens kinderen naar de peuterspeelzaal of de kinderopvang gaan, benaderd worden (via de peuterspeelzaal en de kinderdagverblijven). Mocht u interesse hebben en u heeft nog geen informatie ontvangen over beweegpret, dan kunt u ook contact opnemen met of even bellen naar school: 0570 - 621511