Logo-De-Sleutel-transparant

Op 21 november is onze school bezocht door twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging. Zij hebben ’s ochtends in alle groepen gekeken, gesproken met de leerlingen  en de leerkrachten in de klassen. ’s Middags zijn er diverse gesprekken gevoerd met ouders, met iemand van ons bestuur en met de leerlingenraad.
Aan het eind van de dag konden de visiteurs het team en een aantal ouders meedelen dat zij het bestuur van de NDV adviseren om De Sleutel opnieuw het predicaat ‘daltonschool’ toe te kennen. Een dergelijk advies wordt in principe overgenomen door het hoofdbestuur. Voor de kerstvakantie verwachten wij u uitgebreider verslag te kunnen doen van de bevindingen van de visitatiecommissie.  
Wij zijn erg blij met dit advies van de daltonvisitatiecommissie. De afgelopen twee jaar heeft het team hard en met succes gewerkt aan de aanbevelingen, die naar voren zijna gekomen bij de visitatie van 2009.
De aanbevelingen en adviezen die uit het visitatiebezoek van vandaag naar voren zijn gekomen, zullen samen met de uitkomsten van de daltonstudiedag van 3 november jl. gebruikt worden voor het nieuwe daltonmeerjarenbeleidsplan.  

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top