Logo-De-Sleutel-transparant
Dit jaar zullen wij afscheid nemen van onze noodlokalen; ze zullen 1 augustus uiterlijk van ons terrein moeten zijn verdwenen.
We hopen als school dat we tussen de beide resterende stenen muurtjes een magazijn mogen bouwen, anders houden we wel erg weinig ruimte over voor alle materialen voor handvaardigheid, muziek en drama.
Rina Kloezen
Gefeliciteerd met de geweldige score van de Cito-toets!Maart 2011 - De afgelopen week kwam de envelop van CITO binnen met de eindresultaten van de eindtoets CITO van onze leerlingen uit groep 8.
De resultaten worden per leerling met zijn/haar ouders besproken in een persoonlijk onderhoud. Maar het totaalplaatje willen we toch wel even noemen: 538.4!
Wellicht zegt het u niet onmiddellijk iets, maar basisonderwijsmensen weten: Dat is een machtige score!
Heel goed gedaan, dames en heren van groep 8. Chapeau. (Groep 8, dit betekent: Petje af!)
Rina Kloezen

Februari 2011 - Om de veiligheid van de kinderen en u als ouders te waarborgen tijdens de weekopening, willen wij u vragen achter in de zaal plaats te nemen op de stoelen en niet op de tafels.
Alvast hartelijk dank.

Februari 2011 - Nadat er veel tijd en moeite is gestoken in het behoud van de voorzieningen in Schalkhaar is er nu een start gemaakt met het in kaart brengen van de kwaliteit van wonen, werken en scholen in Schalkhaar. Wijkopbouw Schalkhaar heeft hiertoe in opdracht van de gemeente Deventer het initiatief genomen.
Ook de beide scholen van Schalkhaar zijn gevraagd mee te werken. Dit doen wij door via de Brede School leerlingen in de gelegenheid te stellen te leren filmen en interviewen onder leiding van een professioneel filmbedrijf.

gymzaalFebruari 2011 - Sinds anderhalf jaar volgen Greta Molendijk en Esther van Onzen een gymopleiding om te komen tot de bevoegdheid gymnastiekonderwijs nieuwe stijl.

Dit was vrijwel direct zichtbaar in de gymlessen, want de nieuwe ideeën vlogen over de koffietafel.
Inmiddels worden deze impulsen gesteund door alle nieuwe gymmaterialen van ’t Haarhuus. Resultaat: spectaculair ogende gymlessen waarbij er uitdagend maar ook veilig onderwijs wordt geboden!
Resultaat nr. 2: rode gezichten en veel enthousiastme bij de leerlingen.
Februari 2011 - Landelijk gezien gaan steeds meer scholen over op een continurooster. Dit houdt in een schooldag met maar een half uur pauze, waarbij elke leerling overblijft. De schooldag wordt hierdoor verkort tot 14.30 uur.
Er zijn echter ook scholen die verdergaan in deze ontwikkeling.

veldtocht-deventerDe Veldtocht trekt naar Deventer. De feestelijke opening is op 11 april. Een kinderatelierroute sluit op 19 april het programma af.
De scholen L’Ambiente, de circuitschool, de Windroos en de Sleutel uit Schalkhaar doen mee aan deze ontdekkingsreis door de wereld van kunst en cultuur

De Veldtocht betekent een week lang kunst en cultuur op je eigen school. Jouw school werkt dan samen met andere scholen en kunstenaars. Daarna trekt de Veldtocht verder naar andere scholen in Overijssel.
Meer weten? Bekijk dan de hele website over de veldtocht.

Januari 2011 - In het Daltonwerkboek staat uitvoerig beschreven hoe de daltonwerkwijze op De Sleutel gestalte krijgt. Er bleek toch een duidelijke behoefte de dagelijkse afspraken makkelijker/sneller bij de hand te hebben.
Eventuele veranderingen kunnen makkelijker uitgevoerd worden. Dagelijkse afspraken hebben bijvoorbeeld te maken met: de takenbrief, uitgestelde aandacht, dagritmekaarten, zelfcorrectie en mediation.
De afspraken worden t.z.t. gebundeld in een afsprakenboek.
Op dit moment zijn deze punten bij agendapunt Dalton tijdens de bouwvergadering punten van bespreking en worden de lopende afspraken vastgelegd.
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)
24 januari 2011 - Vandaag is Sander Brons, de vader van Vigo, bij ons in de klas geweest.
Hij werkt bij de brandweer en heeft ons van alles verteld over wat een brandweerman allemaal doet: branden blussen, mensen uit een auto redden, mensen uit het water halen en poesjes uit de boom halen.
Ook heeft hij ons laten zien wat een brandweerman aantrekt als hij een brand gaat blussen: verschillende helmen en een masker, een broek , een jas en laarzen.
Alle kinderen mochten ook even een helm passen!
Tenslotte heeft hij een prentenboek over de brandweer voorgelezen.

December 2010 - Het blijkt dat veel ouders bij het halen en brengen van hun kind(eren) hun auto parkeren in
De Ganzeboom. De straat wordt hierdoor onoverzichtelijk en het voetpad geblokkeerd. U begrijpt dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, en natuurlijk is het voor de bewoners ook niet prettig als ze niet veilig hun straat uit kunnen.
Bovendien zijn er een aantal maanden geleden witte strepen geplaatst, hetgeen betekent dat het parkeren langs de kant van de weg verboden is.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw medewerking en niet meer in De Ganzeboom te parkeren maar op de parkeerplaatsen tegenover ‘t Haarhuus.

Ook dit jaar zijn er na schooltijd weer leuke dingen te doen voor verschillende leeftijden.
Zo kan er dit jaar weer gestart worden met Gymlessen, tekenlessen, de popband en zelf een illustrator die op bezoek komt.
Lees meer in het artikel over de Brede school hier op deze website of download het document met alle informatie.

Let op: Inschrijven voor januari en februari kan nog tot uiterlijk donderdag 13 januari!!

Januari 2011 - Na een lange periode van afwezigheid ben ik weer terug “op De Sleutel”.
Er is hard gewerkt in deze periode. Dat is direct zichtbaar als we naar het voormalig gebouw van Kiekeboe kijken, maar ook zijn diverse onderwijskundige ontwikkelingen verder uitgewerkt.
Bijvoorbeeld het leren met/door hoogbegaafde leerlingen.
Uiteraard zijn alle leerlingen fors gegroeid in lengte en in wijsheid! Ik wens een ieder ook met zijn/haar gezin een voorspoedig en gezond 2011.
Daarnaast wil ik alle ouders en leerlingen bedanken voor de kaarten, telefoontjes, sms-jes én het aanwaaien bij mij thuis na een bezoek aan het Heerderstrand.
Ik weet nu uit eigen ervaring hoeveel goed dit doet.
Rina Kloezen

Januari 2011 - In het nieuwe jaar willen wij, in het kader van de goede voornemens, het volgende onder de aandacht brengen:
Alle leerkrachten willen graag om 08.30 en 13.00 uur starten met lesgeven. Om dit te bereiken gaat de eerste bel ’s ochtends om 08.25 en ’s middags om 12.55 uur.
Wij vragen dan ook uw kind ofwel tijdig naar school te sturen, danwel uw kind op tijd in school en evtueel in het lokaal te brengen.
Op die manier kunnen we de onderwijstijd zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Januari 2011 - In de nieuwsbrief van oktober stond een update over de verbouwing.
Hierin stond ook vermeld dat de vermoedelijke startdatum van groep 1 in deze ruimtes op 10 januari zou zijn.
Zoals u mogelijk heeft gemerkt is deze datum niet gelukt. We zijn nu drukdoende met de laatste werkzaamheden.
De buitenwerkzaamheden zoals een nieuw speeltoestel en bestrating gaan plaatsvinden zodra de vorst uit de grond is.
De ouders van de leerlingen in groep 1 krijgen z.s.m. nog een uitgebreide brief over de start in de nieuwe lokalen.
Januari 2011 - Op het jubileumfeest van 25 mei hebben we van het bestuur en de MR een prachtig cadeau ontvangen: één techniektoren.
De techniektorerns zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten voor de onder-, midden- en bovenbouw, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor tenminste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool.
Wij zijn nog niet overgegaan tot aanschaf omdat we graag alle drie tegelijk willen kopen, om zo het techniekonderwijs direct goed te kunnen aanbieden.
Het resterende bedrag van € 5.000,- kunnen wij als school niet zomaar ophoesten. Mogelijk kunnen sponsoren ons hierbij ondersteunen. Vandaar deze oproep. Kent u een bedrijf in uw omgeving dat ons mogelijk zou kunnen sponsoren voor (een deel van) dit bedrag?

Suggesties kunt u doorgeven aan juf Jennifer:

Meer informatie over de techniektorens vindt u op:
www.techniektorens.nl
Osint-op-schoolp vrijdag 3 december 2010 is Sinterklaas ook bij ons op school gekomen.
Bekijk de foto's. Let op: Het laden van de pagina kan heel even duren?

Klik hier voor de foto's van de intoch van Sinterklaas
Klik hier voor de foto's van Sinterklaas in de school
Klik hier voor de foto's van de Sinterklaas Playbackshow
Klik hier voor nog een serie algemene foto's van de intocht van de Sint

Elke foto is via deze website te downloaden.
benny_bladman_2010Vrijdag 12 november heeft de blad-ambassadeur de door de kinderen van onze school opgestapelde bladerenberg opgemeten.
We zijn in deze wedstrijd 2e geworden met 208 cm.
De winnaar werd Basisschool De Rythmeen uit Bathmen met een bladerenberg van 275 cm!!!
BIj deze feliciteren wij De Rythmeen uit Bathmen met hun eerste plaats.

Lees het hele bericht o.a. op het weblog van groep 7.

Er zijn ook foto's gemaakt. Bekijk de foto's in het hele artikel.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top