Logo-De-Sleutel-transparant

Binnen het daltononderwijs is er sprake van drie pijlers: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Van groep 1 t/m 8 is er een opbouwende lijn ten aanzien van deze kernwaarden. Een doorgaande lijn binnen de school voor deze gebieden betekent dat er afspraken worden gemaakt wat de ontwikkeling is van een kind aan het eind van groep 2, 4, 6 en 8. Deze daltonlijnen richten zich vooral op organisatieniveau.

Een "nieuwe" kernwaarde en meer op het niveau van de leerling is 'reflectie'.

Op De Sleutel komt dit aan bod als er (mondeling) wordt teruggekeken naar het proces (hoe ging het?) en naar het product (wat heb je geleerd?). In groep 4 t/m 8  gebeurt dit ook schriftelijk (in de vorm van smiley's en tekst) op de takenbrief.

Op maandagochtend geven de kinderen één of meerdere doelen aan op hun takenbrief. Bijvoorbeeld: ik wil goed samenwerken, ik wil een 10 voor topo halen, ik ga een ruzie oplossen enz.  Dit bespreekt het kind in zijn team. Op vrijdag wordt hierop gereflecteerd door het team en de leerling: vinden jullie en vind ikzelf dat ik mijn "missie heb volbracht"?

Reflectie op een taak kan op verschillende momenten:

  • Vooraf: plannen, taak overzien, aanpakgedrag
  • Tijdens: bijstellen van onderdele
  • Achteraf: proces en product, welke leerpunten.

Komende tijd wordt reflectie op De Sleutel verder uitgebouwd en vastgelegd (borgen). Het project Kids' Skills dat deze week op onze school start, past prima in de kernwaarde 'reflectie'. Over dit project leest u elders in de nieuwsbrief meer.

Gerrit Dijkerman en Esther van Onzen (daltoncoördinatoren)   

Binnenkort

voorjaarsvakantie
zaterdag 16 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top