Januari 2011 - In het Daltonwerkboek staat uitvoerig beschreven hoe de daltonwerkwijze op De Sleutel gestalte krijgt. Er bleek toch een duidelijke behoefte de dagelijkse afspraken makkelijker/sneller bij de hand te hebben.
Eventuele veranderingen kunnen makkelijker uitgevoerd worden. Dagelijkse afspraken hebben bijvoorbeeld te maken met: de takenbrief, uitgestelde aandacht, dagritmekaarten, zelfcorrectie en mediation.
De afspraken worden t.z.t. gebundeld in een afsprakenboek.
Op dit moment zijn deze punten bij agendapunt Dalton tijdens de bouwvergadering punten van bespreking en worden de lopende afspraken vastgelegd.
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)