Februari 2011 - Landelijk gezien gaan steeds meer scholen over op een continurooster. Dit houdt in een schooldag met maar een half uur pauze, waarbij elke leerling overblijft. De schooldag wordt hierdoor verkort tot 14.30 uur.
Er zijn echter ook scholen die verdergaan in deze ontwikkeling.

Zij kiezen voor:
  • een rooster waarbij alle leerlingen 4 gelijke dagen naar school gaan. De woensdagmiddag blijft dan vrij (de leerlingen van De Sleutel hebben in de groepen 1 tot en met 4 de vrijdagmiddag vrij).
  • 5 gelijke schooldagen. Elke dag eindigt dan om 14.00 of 14.15 uur.
Wat doet De Sleutel? De Algemene Ouderavond 2010 stond in het teken van het informeren van alle betrokkenen over de mogelijkheden van een (verregaand) continurooster, maar ook het peilen van de meningen van alle aanwezige ouders.
Aanleiding hiertoe waren de maatschappelijke trends in het algemeen, maar ook het feit dat de Nicolaasschool een start heeft gemaakt met een verschuiving in schooltijden waarbij de eindtijd 14.30 uur is en de woensdagmiddag vrij blijft.
Aangezien De Sleutel en de Nicolaasschool een gezamenlijke Buitenschoolse Opvang hebben, maar ook gezamenlijk een Brede School vormen is het zaak dat ook De Sleutel op redelijke termijn haar standpunt gaat bepalen, zodat er helderheid komt voor alle partijen: ouders van leerlingen van De Sleutel, BSO Schalkhaar en Brede School Schalkhaar.
Dit houdt in dat wij de mogelijkheden zullen gaan onderzoeken, alle consequenties voor alle betrokkenen in kaart willen brengen en u als ouders zullen gaan informeren en raadplegen. In de komende tijd zal De Sleutel al wel betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Schalkhaar; zoals een overleg met alle sportverenigingen, muziekschool en andere direct betrokkenen bij onze leerlingen.
Besluitvorming hierover verwacht ik pas in de eerste helft van 2012.