Op 4 maart begon voor de leerlingen een lang weekend; voor de leerkrachten was er een studiedag gepland.
De ochtend werd besteed aan het Directe-Instructie-Model. Oftewel: Hoe geef je zo efficiënt mogelijk uitleg (instructie) aan leerlingen?

Er zijn een aantal wetmatigheden bij het kunnen leren van nieuwe leerstof.

Globaal genomen zie je de volgende structuur :

  • eerst refereren aan wat een ieder al geleerd heeft;
  • samen oriënteren op het nieuwe gedeelte en dan benoemen wat het doel is van de les. Een uitleg waarbij alle leerlingen actief bezig zijn;
  • begeleid inoefenen om uiteindelijk te komen tot zelfstandig verwerken van de leerstof.
De leerkracht geeft positieve feedback en evalueert met (een deel van) de leerlingen het leren op zich én natuurlijk of het doel van de les is behaald.
 
Eén en ander past bij ons Dalton-denken. Deze structuur geeft ons de mogelijkheid om:
  • leerlingen de uitleg niet te laten volgen (ik snap het, ik weet het allang);
  • gedeeltelijk te laten volgen (ik weet nu voldoende);
  • een verlengde instructie bij te wonen (ik wil meer uitleg).
Door eerst het leerdoel te noemen kunnen we nog beter met de leerling evalueren.
 
Het middagdeel was voor het managementteam een mogelijkheid om de ambities van De Sleutel verder vorm te geven tot het uiteindelijke schoolplan voor de periode 2011-2015. Dit schoolplan geeft de koers aan voor onze school, waarbij per onderwijsterrein de doelstellingen worden verwoord.
Vervolgens wordt in een jaarplan gekeken naar haalbare doelen, heel concreet vertaald naar de leerkracht en naar de leerling.
 


De leerkrachten hebben de middag besteed aan het taal- en rekenen voor het hoogbegaafde kind in iedere groep. Voor deze leerlingen zijn nieuwe materialen aangeschaft. Maar ook wordt de lesstof uit de reguliere methodes “gecompact”. Oftewel: er worden oefeningen geschrapt of verkort om aan het tempo van het hoogbegaafde kind tegemoet te komen, terwijl je toch voldoende oefenmomenten behoudt.
Kortom, het was een welbesteed dagje.
Rina Kloezen

Binnenkort

Sintviering
donderdag 05 dec 2019
Versieravond Kerst
maandag 09 dec 2019
Adviesgesprekken groep 8
dinsdag 10 dec 2019
Avondviering Kerst (kerstmaaltijd)
donderdag 19 dec 2019
Ochtendviering Kerst (kerstmusical)
vrijdag 20 dec 2019
12.00 alle kinderen vrij
vrijdag 20 dec 2019 -
12:00 uur
Kerstvakantie
zaterdag 21 dec 2019
Nieuwjaarsopening / week van de luizencontroles
maandag 06 jan 2020

Zoeken op deze site

Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework