Als de kinderen ’s ochtends bij de 1e bel het klaslokaal binnenkomen, pakken zij (gr 3 t/m 8) hun takenbrief en plannen zij wat ze voor die dag gaan doen. In groep 6, 7 en 8 wordt gepland voor meerdere dagen en zelfs de hele week. Deze kinderen kijken wat zij gepland hebben. Het verkeerslicht staat op rood, d.w.z. op dat moment is alleen werken in stilte de norm.


Op maandagochtend krijgen de kinderen hun takenbrief en vullen, na overleg met hun teamleden,  het doel voor deze week in. Dat kan zijn complimentjes geven, mooi schrijven, maar ook een doel wat ze deze week in elk geval willen leren, bijv. de Romeinse cijfers, de topo van Frankrijk. Op vrijdag worden deze doelen geëvalueerd met de teamleden en door henzelf in woord en d.m.v. het inkleuren van een smiley.

De kleuters plannen op het planbord met gekleurde (dagkleuren) magneetjes. In groep 1 doen de kinderen vanaf de herfstvakantie 1 taakje per week.  
In groep 2 doen de kinderen 2 taakjes per week en vanaf de kerstvakantie 3 taakjes. De kinderen bepalen zelf wanneer zij dit gaan doen. Is een werkje klaar dan plaatsen zij het magneetje in de kolom “af”.
Gerrit Dijkerman, daltoncoördinator