Nu er bekend is geworden dat De Sleutel op zoek moet gaan naar een nieuwe directeur, is de MR erg betrokken bij de sollicitatieprocedure. Samen met het team hebben we een profielschets gemaakt, die gebruikt is voor het opstellen van de vacature. Inmiddels is de sluitingsdatum van de vacature verstreken en is een aantal mensen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden vrijdag 10 juni plaats. Iedere kandidaat voert een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de algemeen directeur van het Openbaar Primair Onderwijs Deventer, de personeelsfunctionaris, een collega-directeur van een andere school en met de adviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van 4 leden van de MR. Hierin hebben 2 ouders zitting genomen (Jeroen de Vries en
Rixt Zeelenberg) en 2 personeelsleden
(Greta Molendijk en Jennifer Kamman). We hopen natuurlijk dat er geschikte kandidaten tussen zitten.
 
Dinsdag 7 juni heeft de MR weer vergaderd. De vastgestelde notulen van de vorige vergadering zullen spoedig op de website geplaatst worden.
De volgende MR-vergadering zal plaats vinden op dinsdag 5 juli.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)