Juli 2011 - Op obs De Sleutel verwachten we een bepaald gedrag van een ieder. Dit gedrag hebben we benoemd in drie basiswaarden. We noemen dit de ‘kapstokregels'. Door de gehele school gaan deze
regels gelden. De regels zijn op rijm gezet en moeten voorzien worden van een aantrekkelijk pictogram. Hierdoor zijn ze makkelijk te onthouden en te herkennen voor alle kinderen én alle volwassenen.
  • De eerste regel "voor groot en klein zullen we aardig zijn", heeft betrekking op de omgang met elkaar.
  • De tweede regel "we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen", geeft aan dat we op een goede manier moeten omgaan met de spullen van onszelf én van anderen.
  • De derde regel tenslotte "De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet", verwoordt de opdracht om je verantwoordelijk en verstandig te gedragen in je omgeving.

We willen kinderen en ouders uitnodigen om met deze regels een poster te ontwerpen (voor De Sleutel!) ter grootte van een A3.
Een jury, bestaande uit ouders, leerkrachten en (leerlingraad)kinderen, kiest het mooiste ontwerp. Eeuwige roem valt de winnaar ten deel: de poster wordt gedrukt en op meerdere plekken in de school opgehangen en hij/zij ontvangt een mooie prijs.

De ontwerpen kunnen in de 2e schoolweek na de zomervakantie (vanaf 12 sept) op school worden ingeleverd.
Het hele team wenst u veel inspiratie.
Met vriendelijke groet,
Namens de collega’s, Gerrit Dijkerman