Juli 2011 - Samen met de leerlingenraad en de klassen is teruggeblikt hoe e.e.a. dit jaar is verlopen:

Directeur (voorzitter van de leerlingenraad)
Enthousiaste groep kinderen met grote betrokkenheid, die zaken goed weet te verwoorden;
Het notuleren (door groep 8) is nog lastig.

Leerlingen zelf
Zij willen graag meedenken over keuzewerk en eigen lessen maken. Daar zijn inmiddels meerdere voorbeelden van: eigen keuzewerkkaarten, gymlessen en activiteiten voor de kleuters. Een bezoek aan een andere school met een kijkwijzer lijkt hen interessant. De kinderen zijn prima in staat te onderscheiden of een onderwerp iets voor de groep is of voor de gehele school, dus in de leerlingenraad behandeld dient te worden.

Vanuit de groep
De inbreng voor de klassenvergadering liep aan het einde van het schooljaar wat terug. Soms was men de datum vergeten om dingen in te brengen of de klassenvergadering te houden. De leerlingenraad zat dan met een matig gevulde agenda. Maar over het hele jaar gezien, kwamen de kinderen ook met hele praktische ideeën.
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)