Juli 2011 - Wij vinden het correct u als ouder(s) aan te reiken wat de mogelijkheden zijn om een klacht of probleem opgelost te krijgen.
Stel: u heeft een probleem gesignaleerd:
  • Met uw kind persoonlijk (bv uw kind wordt gepest).
  • Een groepsproblematiek (bv er wordt te weinig bewegingsonderwijs verzorgd).
  • Veiligheid in het algemeen (bv  de verkeersveiligheid op de Bakkerskamp).
De eerste stap is om uw probleem voor te leggen aan de leerkracht van uw kind.
Samen met u (en eventueel uw kind) zal een oplossing of meerdere oplossingen worden voorgesteld en in gang worden gezet.

Als u onvoldoende voortgang bij de oplossing ervaart kunt u de directeur uw klacht/ probleem voorleggen. De directeur zorgt voor een gemeenschappelijke strategie om alsnog de klacht te analyseren, te verkleinen of zo mogelijk te verhelpen.

Sommige problemen liggen complexer. Wellicht wilt u deze juist niet met de betrokken leerkracht bespreken, of het gesprek met de directeur heeft geen afdoende resultaat opgeleverd, of uw klacht gaat juist over de leerkracht of directeur.

In die gevallen kunt u zich wenden tot de algemeen directeur de heer Rensink.
Hij zal bemiddelen bij het zo adequaat mogelijk oplossen van de klacht.

Daarnaast is het mogelijk om de contactpersonen van De Sleutel te vragen mee te denken om een route te bepalen om uw problematiek opgelost te krijgen.
Deze contactpersonen zijn onafhankelijk en zullen u aanreiken welke functionaris binnen of buiten het Openbaar Primair Onderwijs Deventer het meest geëigend is om u te adviseren.
De contactpersonen van De Sleutel zijn:
Gerrit Dijkerman en Bert Brinkman.