Juli 2011 - Wie wil en kan ons helpen bij het eindejaarsfeest?
Graag aanmelden bij Gerry Voogt (633515).