iedereen op eigen plek
Afb. Het nieuwe speelleerplein voor de kleuters

Sinds vorige week woensdag zitten alle groepen weer op de eigen plek. De komende weken worden de laatste hand gelegd aan de keuken en de grote zaal.
Eind maart / begin april is de renovatie van de school ‘volbracht’.
We zullen hier tijdens de inloopavond van donderdag 5 april op feestelijke wijze aandacht aan schenken.
Ouders en kinderen van de Sleutel ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.