Eindelijk is het zover. De verbouwing van basisschool De Sleutel is begonnen. In de zomervakantie hebben vijf lokalen een facelift gehad en is één leerplein gerealiseerd. De komende maanden is de rest van de school aan de beurt.

Een daltonproof schoolgebouw

Met de renovatie krijgt het schoolgebouw van binnen en van buiten een frisse look. Technische installaties, zoals de verlichting en de luchtventilatie, worden vervangen en toekomstbestendig gemaakt. Directeur Gert Katerberg is daar erg blij mee. ”Maar het belangrijkst is dat we de daltonvisie van de school eindelijk in ons gebouw terug kunnen laten komen.” De Sleutel is begin jaren ’70 gebouwd als een traditioneel schoolgebouw met lokalen, gangen en een gemeenschappelijke grote zaal. Ons daltononderwijs vraagt om een schoolgebouw waar kinderen in en buiten lokalen samen kunnen leren en spelen. Met de realisatie van drie nieuwe speelleerpleinen en de handhaving van de bestaande speelleer-nissen is de school helemaal daltonproof. Het gerenoveerde gebouw biedt onze kinderen de mogelijkheid om zich onder begeleiding van het schoolteam samen in verantwoordelijkheid zelfstandig te ontplooien.

Verbouwing in drie fasen

De renovatie vindt plaats in de drie fasen, waarvan de eerste in de zomervakantie is afgerond. In elke fase worden lokalen opgeknapt en worden leerpleinen gerealiseerd. Daarnaast wordt in fase 2 een doorloop gerealiseerd om de grote zaal, waardoor het gymlokaal van de kleuters een meer afgesloten ruimte wordt. In het andere gedeelte van de zaal wordt een leerplein en een kookeiland gerealiseerd, waar ook kinderen hun kookkunsten kunnen laten zien. In de derde fase van de renovatie staat de verbinding tussen de ‘oude school’ en de ‘nieuwbouw’ (het voormalige Kiekeboe) centraal. Daar waar nu een pijpenla aan gangen is, kan straks in een open ruimte tussen de kleuterlokalen een tal van activiteiten in hoeken plaatsvinden voor de jongste kinderen van de school.

Zichtbaarheid van de school

De Sleutel ligt op een prachtige plek in het dorp, tegen het Pastoorsbosje aan en aan de rand van een woonwijk. De school ligt nu wel erg weggestopt. Door de fietsenstalling en het hekwerk staat de school niet in verbinding met de woonwijk erachter. Die kant van de school willen we een meer open karakter geven. Aan de Kolkmansweg is de school nauwelijks zichtbaar. Door de zij-ingangen van de school meer zichtbaar te maken en de zijpleinen van de school te benutten, wordt het gebouw vanaf die kant meer zichtbaar en herkenbaar.
Naar verwachting is het binnengedeelte van de renovatie begin 2018 gereed. De aanpassingen en vernieuwingen van het buitengedeelte en de schoolpleinen zullen aansluitend gefaseerd gerealiseerd worden.