sloopwerk groep4
Kinderen van groep 4 duwen wand van het lokaal omver
Op maandag 24 juli start fase 1 van het renovatieproces. Met de renovatie van de Sleutel krijgt de school niet alleen een facelift en worden niet alleen diverse technische installaties toekomstbestendig gemaakt. We zien de renovatie tevens als een mooie kans om ons gebouw beter aan te laten sluiten bij ons daltonconcept. We hebben na de renovatie 3 fantastische speelleerpleinen binnen de school
om het daltonwerken en daltonspelen buiten het klaslokaal vorm te geven. Om dit te realiseren zal het nodige sloop- en breekwerk verricht moeten worden. De kinderen van groep 4 hebben alvast een start gemaakt.