verbouwing asbestIn de eerste fase van de renovatie die in de eerste vijf weken van de zomervakantie plaatsvindt, krijgen de lokalen 4 t/m 8 een facelift. Het lokaal van groep 4 wordt omgebouwd tot leerplein. Ook wordt een ingang gerealiseerd tussen de huidige groep 4 en 5. Zo ontsluiten we de school aan de mooie kant aan de Kolkmansweg.
Een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden:
  • aanpassingen en vernieuwing elektra;
  • vervanging systeemplafonds en inbouw van LED-verlichting;
  • verfbeurt lokalen, kozijnen, deuren;
  • maatregelen in verband met klimaatbeheersing en luchtventilatie;
  • toiletgroep bij groep 4 ombouwen tot magazijn en gespreksruimte;
  • uitgebreide schoonmaak toiletgroepen en waar nodig vervanging van toiletvoorzieningen.
In de laatste week van de vakantie worden alle lokalen, dus ook de opgepimpte lokalen 4 t/m 8, weer ingericht.

Na de vakantie start direct fase 2. In fase 2 staat de verbouwing van en rondom de grote zaal centraal. Ook groep 3 en het naastgelegen speelwerklokaal worden daarin meegenomen. Dat betekent dat groep 3 na de vakantie gehuisvest wordt aan de lokalen aan de andere kant van de school.

De bouwput zal aan de achterzijde school worden geplaatst op de groenstrook aan de Kolkmansweg. In verband met werkzaamheden van fase 2 en fase 3 is het kleuterplein tot en met december niet in gebruik. De kleuters wijken in die maanden uit naar een gedeelte van het grote plein. Het spelen wordt afgestemd met de andere groepen. We vinden het belangrijk dat de kleuter ook gedurende de renovatie een eigen plek en een eigen tijd moeten hebben om veilig en ongestoord buiten te kunnen spelen.
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar wordt u verder geïnformeerd over de verbouwing.