iedereen op eigen plek
Afb. Het nieuwe speelleerplein voor de kleuters

Sinds vorige week woensdag zitten alle groepen weer op de eigen plek. De komende weken worden de laatste hand gelegd aan de keuken en de grote zaal.
Eind maart / begin april is de renovatie van de school ‘volbracht’.
We zullen hier tijdens de inloopavond van donderdag 5 april op feestelijke wijze aandacht aan schenken.
Ouders en kinderen van de Sleutel ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.

school bijna klaarNatuurlijk we hebben nog een lange lijst met kleine dingetjes, maar in grote lijnen is in de loop van maart de renovatie achter de rug. Vanaf 14 februari zitten alle groepen op hun plek. Met de renovatie zijn drie fantastische (speel)leerpleinen gerealiseerd, die de komende periode worden ingericht.
1. Op het bovenbouwleerplein in de grote zaal is ook de schoolbibliotheek te vinden

De laatste fase van de renovatie verloopt volgens planning. Dat betekent dat groep 1 en 2 ruim voor de voorjaarsvakantie terugverhuizen naar hun 'oude, nieuwe' lokalen. Heel blij zijn wij met de ruimte tussen de beide kleutergroepen. Dit overdekte plein geeft de kinderen, als het over een tijdje is ingericht, volop de gelegenheid om te samen te spelen en te leren.

De verhuizing van groep 1 en 2 vindt waarschijnlijk woensdagmiddag 16 februari plaats en heeft dus geen effect op de onderwijstijd.
Na de verhuizing van de kleutergroepen vinden er in het gebouw diverse kleine werkzaamheden plaats vooral in het kader van afwerking. Er komt een flexibele afscheidingswand tussen het nieuwe speellokaal en de rest van de grote zaal. De keuken wordt geplaatst. Kortom, nog genoeg te doen, maar het eind is in zicht.

fase2 01

Fase 2 van de renovatie is in volle gang. Het schiet nu echt op. Volgens de planning steekt het team met enkele verhuizers op woensdagmiddag 22 november de handen uit de mouwen voor de volgende interne verhuizing.

verbouwing asbestDe renovatiefase 2 is in volle gang. Hier geldt echt het motto ‘het moet eerst slechter worden, voordat het mooi wordt. Ter illustratie vind je een filmpje op ons facebook-account. De verwachting is dat fase 2 in week 45 is afgerond. Dat komt redelijk overeen met de globale planning waar we in het voorjaar rekening mee hielden.

Eindelijk is het zover. De verbouwing van basisschool De Sleutel is begonnen. In de zomervakantie hebben vijf lokalen een facelift gehad en is één leerplein gerealiseerd. De komende maanden is de rest van de school aan de beurt.

verbouwing asbestIn de eerste fase van de renovatie die in de eerste vijf weken van de zomervakantie plaatsvindt, krijgen de lokalen 4 t/m 8 een facelift. Het lokaal van groep 4 wordt omgebouwd tot leerplein. Ook wordt een ingang gerealiseerd tussen de huidige groep 4 en 5. Zo ontsluiten we de school aan de mooie kant aan de Kolkmansweg.
Een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden:

verbouwing asbestZiet u in de meivakantie mannetjes in blauwe pakken in en om de school, geen paniek. Zij zijn bezig met het verwijderen van asbest in  en op de school. De school is deze week dus verboden gebied voor ouders, kinderen en leerkrachten.

In verband met de aanstaande renovatie van ons schoolgebouw zal een gespecialiseerd bedrijf in de meivakantie het aanwezige asbest in de school verwijderen. In de ventilatiekanalen van groep 3 t/m 8 zit asbest verwerkt. Het gaat daarbij om zogenaamd hechtgebonden asbest. Dit zijn asbestmaterialen waarbij de vezels in een dragermateriaal verankerd zitten. Hechtgebonden materialen bevatten over het algemeen veel cement, lijm of kunststof. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor klein. Toch gelden ook hierbij strenge voorschriften bij de verwijdering ervan. Dat betekent tentjes (met onderdruk) om rondom de ventilatiekokers en mannen in witte pakken.
217 04 vogelvlucht 350pxbOp 29 maart hebben wij de renovatieplannen van onze school aan de ouders gepresenteerd. We vonden de opkomst wat magertjes, maar wel inspirerend. Veel mensen voelen zich betrokken bij de school en willen op actieve wijze een rol spelen in het proces.

Zoeken op deze site