Buitenlokaal tussenevaluatie met ouders

Zoals in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd, nodigen we ouders/verzorgers hierbij uit om in een groepje terug te kijken op de eerste maanden Buiten Lokaal. Op vrijdag 8 april om 13.30 uur is er tijdens een theemoment gelegenheid om met enkele teamleden in gesprek te gaan over het onderwijs bij Het Buiten Lokaal. We zullen u ook van informatie en onze ervaringen voorzien. Wilt u laten weten of u hieraan wilt deelnemen door een mail te sturen aan l.vandensigtenhorst@obs-desleutel.nl ?