Dit schooljaar willen we als team op schoolniveau werken aan de volgende zaken:

  • het versterken van instructie in ons daltononderwijs;
  • het verder ontwikkelen van opbrengstgericht werken in combinatie met het werken met groepsplannen;
  • het verder actualiseren van onze lesmethodes;
  • de inbreng van leerlingen in het onderwijsproces met behulp van onder andere de methode Kids’ Skills en het ontwikkelen van een leerlijn reflectie;
  • de ontwikkeling van een rapport naar een portfolio; 
  • het verder uitbouwen van de school als (leer- en leef-)gemeenschap; 
  • voorbereiding op de grootscheepse renovatie in 2014.


Op dorpsniveau wordt er momenteel intensief samengewerkt met de Nicolaasschool, peuterspeelzaal Spring in’ t Veld, Brede School Schalkhaar en de Buitenschoolse Opvang Schalkhaar aan:

  • investering in de ontwikkeling van peuterspeelzaal naar peuteropvang;
  • eventuele overgang naar een gelijke-schooltijden-model voor beide scholen;
  • op weg naar een integraal kindcentrum, waarin de identiteit van beide scholen herkenbaar blijft en de faciliteiten worden verdeeld over de gebouwen.


U ziet dat we behoorlijk ambitieus zijn. Natuurlijk zullen niet alle punten, zoals die hierboven beschreven zijn, aan het einde van dit schooljaar gerealiseerd zijn. Via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de manier waarop wij ons als school ontwikkelen.